logo oze

Gmina Nasielsk w ramach projektu "OZE na obszarze Gminy Nasielsk, Leoncin oraz Winnica" pozyskała dofinansowanie w kwocie 2 064 154,79 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt dziewięć groszy) na budowę odnawialnych źródeł energii . Gmina Nasielsk jest liderem wiodącym projekt OZE w trzech gminach, w ramach którego w dniu 15.06.2018 r. został wyłoniony wykonawca kolektorów słonecznych w zakresie części pierwszej zamówienia publicznego FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. k., ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska . Wartość zadania budowy kolektorów słonecznych wynosi 1 364 652,00 zł (słownie: milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące i sześćset pięćdziesiąt dwa złote). Dofinansowanie na budowę kolektorów jest przyznane dla osób, które złożyły odpowiednie wnioski w 2016 r.