IMG 6100We wtorek, 28 września 2021 r., nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Krupki w Nasielsku” oraz przekazanie terenu wykonawcy.

Zakres zadania obejmuje następujące roboty:
1) roboty przygotowawcze,
2) wykonanie podbudowy drogi, chodnika i zjazdów,

3) wykonanie nawierzchni drogi, chodnika i zjazdów,

4) remont i budowę rowów odwadniających,

5) budowę przepustu pod zjazdami,

6) wprowadzenie stałej organizacji ruchu,

7) uporządkowanie przyległego terenu.

 

Łączny koszt zadania – 1 950 000,00 zł.

Za wykonanie prac będzie odpowiadała wyłoniona w przetargu firma „BAZ-BRUK” Marek Bazylewski.