plwwwW ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Gmina Nasielsk otrzyma 6,5 mln zł na rozbudowę sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk.

W ramach tego zadania planowana jest rozbudowa sieci dróg gminnych publicznych o łącznej długości 5,08 km, wchodzących w skład tzw. „Obwodnicy Nasielska” (tj. dróg: 240313W - Chrcynno-Paulinowo-Siennica, 240395W - ul. Podmiejska, 240383W - ul. Łączna). Planowana rozbudowa, stanowi kontynuację realizowanych przez Gminę Nasielsk zadań: ul. Przechodniej (realizowanej w ramach RFRD) i ul. Dębowej (środki własne). Realizacja zadania zapewni połączenie trzech dróg wojewódzkich oraz 3 dróg powiatowych z siecią dróg gminnych.


Więcej informacji na stronie rządowej - > https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/2-807-894-59997-zl-min-na-infrastrukture-drogowa-wodno-kanalizacyjna-sportowa-edukacyjna-w-wojewodztwie-mazowieckim-z-rzadowego-funduszu-polski-lad