Zakończono pracę i odebrano zadanie pn. „ Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Cieksyn”  Część 1 w ramach projektu „Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nasielsk”. Wykonawcą prac była firma:  ZAKŁAD OBSŁUGI BUDOWNICTWA I INWESTYCJI Sekulski Janusz, 09-200 Sierpc, ul. Sucharskiego 8/45. W ramach przedmiotowego zadania wykonano  rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Cieksynie polegającej na wykonaniu zbiornika retencyjnego o pojemności 144 m3, agregatu prądowego dla zapewnienia ciągłości dostawy jak i modernizację wyposażenia technologicznego SUW. Modernizacja przyczyni się do zwiększenia wydajności i polepszenia jakości wody. Koszt inwestycji wniósł 1 292 568,29  zł. Do  zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości  500 000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego w ramach   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2014 -2020.20171220 104318120171220 104734120171220 1048581

FLAGAPROW

20 grudnia, zakończono i odebrano zadanie pn.„ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” Część 2 w ramach projektu „Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nasielsk”. Wykonawcą prac była firma NORTHERN ENVIRONMENTAL AND WATER SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o., ul. Śląska 88, 40 – 742 Katowice. W ramach przedmiotowego zadania wykonano  57 przydomowych oczyszczali ścieków za łączną kwotę  932 005,40 zł. Do  zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości  400 000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego w ramach   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2014 -2020. Niestety, w związku z wysokim poziomem wód gruntowych jak i obfitymi opadami deszczu, nie udało się zrealizować całości zakładanych prac. Do wykonania pozostało 8 przydomowych oczyszczali. Mamy nadzieje, że będzie możliwość dokończenia prac w przyszłym roku.

 Zakończono i odebrano  prace przy budowie ulicy Szafirowej w Pieścirogach Nowych w ramach zadania pn. „  Przebudowa drogi gminnej w Pieścirogach Nowych ulica Szafirowa” Wykonawcą prac buła  firma KABA Leszek Kaczyński, ul. Piaskowa 36, 05-190 Nasielsk.  Wartość zadania to 352 525,26 zł. Pieniądze pochodzą z budżetu Gminy. W zakres prac wchodziło wykonanie nawierzchni z kostki brukowejIMG 3344

FLAGAPROW

Trwają prace przy zadaniu pn.: „ Przebudowa i adaptacja  istniejącego budynku na miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców w Krzyczkach”

Koszt  prac to 423 426,11 zł z czego 141 192,00 zł to dotacja w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014 – 2020. Termin zakończenia prac 30.11.2017r. Wykonawcą prac jest DETA COMPANY Spółka z o.o.„ z siedzibą ul. Marszałkowska 84/92 lok. 117,  Krzyczki00-514 Warszawa.          

   Trwają  prace przy budowie ulicy Szafirowej w Pieścirogach Nowych w ramach zadania pn. „  Przebudowa drogi gminnej w Pieścirogach Nowych ulica Szafirowa” Wykonawcą prac jest  firma KABA Leszek Kaczyński, ul. Piaskowa 36, 05-190 Nasielsk.  Wartość zadania to 352 525,26 zł. Pieniądze pochodzą z budżetu Gminy. W zakres prac wchodzi wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. Termin zakończenia prac to 30.11.2017r.IMG 2886IMG 2888