02Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych Radosław Kasiak 6 i 27 marca 2023 r. dokonał odbioru dwóch zadań pn. „Budowa drogi gminnej relacji Paulinowo – Chrcynno” oraz „Budowa dróg gminnych ul. Łączna, ul. Przechodnia, ul. Podmiejska oraz Siennica – Paulinowo”, składających się na tzw. "małą obwodnicę", czyli dwa odcinki drogowe mające odciążyć ruch samochodowy w centrum Nasielska.

podpisanie umowy i przekazanie terenu boiska w pieścirogachW poniedziałek 6 marca 2023 r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania pt. „Budowa boisk sportowych przy szkole podstawowej w Starych Pieścirogach” oraz przekazanie terenu pod tę inwestycję.

Zakres prac obejmie m.in. budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z sztucznej trawy oraz wyposażeniem, budowę kręgu do pchnięcia kulą, budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, budowę systemu drenarskiego pod boiskami, budowę bieżni do skoku w dal, budowę ciągów komunikacyjnych i montaż urządzeń małej architektury.

Koszt inwestycji – 1 435 140,73 zł brutto.

Za wykonanie prac będzie odpowiadała wyłoniona w przetargu firma Krzysztof Perkowski GARDEN-SPORT SERVICE z siedzibą w Legionowie.

Planowany termin wykonania robót – 6 miesięcy.

Przy podpisaniu umowy obecni byli Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski oraz Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak. Przekazanie terenu odbyło się w obecności Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach – Cezarego Wiśniewskiego.

podpisanie umowy a remont szkoły w dębinkachWe wtorek 28 lutego 2023 r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania pt. „Modernizacja infrastruktury oświatowej gminy Nasielsk – Część 2: Wymiana dachu na sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Dębinkach wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby stworzenia dwóch sal do zajęć indywidualnych”.

Podpisanie umowyW poniedziałek 27 lutego 2023 r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania pt. „Modernizacja infrastruktury oświatowej gminy Nasielsk – Część 3: Remont dachu w szkole podstawowej nr 1 w Nasielsku przy ul. Staszica”.
Zakres prac obejmie m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, rozbiórkę kominów, pokrycia dachowego obróbek blacharskich oraz orynnowania, wymianę więźby dachowej, łatowanie wraz z położeniem folii paroizolacyjnej, pokrycie dachu, nowe obróbki blacharskie oraz orynnowanie z rurami spustowymi, a także zainstalowanie instalacji odgromowej.

Boisko sportowe w Popowie Borowym10 listopada 2022 r. Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych Radosław Kasiak odebrał boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym. Tydzień później odbyła się wizytacja Burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego, któremu Pani Dyrektor Jadwiga Szymańska przedstawiła problemu infrastruktury placówki.

logotyp_wersja_polska_format_jpg.jpg

odbiór drogi w Andzinie28 października 2022 r. Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych Radosław Kasiak odebrał inwestycję drogową w Andzinie.