FLAGA PROW

ŚWIETLICA WIEJSKA W KRZYCZKACH OTWARTA!

11 lutego odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Krzyczkach. Wyremontowany budynek będzie służył , jako  miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców.

Koszt  prac to 423 426,11 zł z czego 141 192,00 zł to dotacja w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014 – 2020. Wykonawcą prac była firma DETA COMPANY Spółka z o.o.„ z siedzibą ul. Marszałkowska 84/92 lok. 117.          

  P 20180211 130421P 20180211 141905

P 20180211 152528

P 20180211 152555

P 20180211 152638

Zakończono pracę i odebrano zadanie pn. „ Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Cieksyn”

20 grudnia, zakończono i odebrano zadanie pn.„ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

Zakończono i odebrano  prace przy budowie ulicy Szafirowej w Pieścirogach Nowych w ramach zadania pn. „  Przebudowa drogi gminnej w Pieścirogach Nowych ulica Szafirowa”

FLAGAPROW

Trwają prace przy zadaniu pn.: „ Przebudowa i adaptacja  istniejącego budynku na miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców w Krzyczkach”

Koszt  prac to 423 426,11 zł z czego 141 192,00 zł to dotacja w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014 – 2020. Termin zakończenia prac 30.11.2017r. Wykonawcą prac jest DETA COMPANY Spółka z o.o.„ z siedzibą ul. Marszałkowska 84/92 lok. 117,  Krzyczki00-514 Warszawa.          

   Trwają  prace przy budowie ulicy Szafirowej w Pieścirogach Nowych w ramach zadania pn. „  Przebudowa drogi gminnej w Pieścirogach Nowych ulica Szafirowa” Wykonawcą prac jest  firma KABA Leszek Kaczyński, ul. Piaskowa 36, 05-190 Nasielsk.  Wartość zadania to 352 525,26 zł. Pieniądze pochodzą z budżetu Gminy. W zakres prac wchodzi wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. Termin zakończenia prac to 30.11.2017r.IMG 2886IMG 2888