Zakończono i odebrano  prace przy budowie ulicy Szafirowej w Pieścirogach Nowych w ramach zadania pn. „  Przebudowa drogi gminnej w Pieścirogach Nowych ulica Szafirowa” Wykonawcą prac buła  firma KABA Leszek Kaczyński, ul. Piaskowa 36, 05-190 Nasielsk.  Wartość zadania to 352 525,26 zł. Pieniądze pochodzą z budżetu Gminy. W zakres prac wchodziło wykonanie nawierzchni z kostki brukowejIMG 3344

FLAGAPROW

Trwają prace przy zadaniu pn.: „ Przebudowa i adaptacja  istniejącego budynku na miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców w Krzyczkach”

Koszt  prac to 423 426,11 zł z czego 141 192,00 zł to dotacja w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014 – 2020. Termin zakończenia prac 30.11.2017r. Wykonawcą prac jest DETA COMPANY Spółka z o.o.„ z siedzibą ul. Marszałkowska 84/92 lok. 117,  Krzyczki00-514 Warszawa.          

   Trwają  prace przy budowie ulicy Szafirowej w Pieścirogach Nowych w ramach zadania pn. „  Przebudowa drogi gminnej w Pieścirogach Nowych ulica Szafirowa” Wykonawcą prac jest  firma KABA Leszek Kaczyński, ul. Piaskowa 36, 05-190 Nasielsk.  Wartość zadania to 352 525,26 zł. Pieniądze pochodzą z budżetu Gminy. W zakres prac wchodzi wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. Termin zakończenia prac to 30.11.2017r.IMG 2886IMG 2888

 

PLAGAPROW

8 listopada odebrano zadanie pn. „Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nasielsk część 2 „ Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach Studzianki, Siennica, Jaskółowo, Żabiczyn, Nuna, Krzyczki Żabiczki” wykonawcą prac była firma Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod. – Kan. , Energetycznych, Handlu i Usług M.M Młyńscy Spółka Jawna z siedzibą w Ciechanowie.  Wartość zadania to  770 945,53  zł.  Do przedmiotowego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości  300 000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego w ramach   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2014 -2020. Została wykonana sieć wodociągowa  o łącznej długości 5,8 km.

 WODOCIĄGI

10 października odebrano zadanie pn. Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w miejscowości  Pieścirogi Stare ( ul Narcyzowa, Irysowa ), Siennica ul. Ogrodowa, Jackowo Dworskie, Psucin ul. Dębowa, Nasielsk ul. Pniewska Górka. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i  Obrotu  „ POLHILD I ”  Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski, Spółka Jawna, 05 – 230 Kobyłka, ul Sienkiewicza 13. Koszt zadania wyniósł 1 011 226,06 zł. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu gminy