logo oze

15 listopada 2017r. zastała podpisana umowa między Gminą Nasielsk a Zarządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „ OZE na obszarze gmin Nasielsk, Leoncin oraz Winnica”.  Projekt będzie realizowany w partnerstwie z w/w gminami.  Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Projekt otrzymuje wsparcie w wysokości 2 064 154,79 zł.  W ramach projektu Gmina Nasielsk otrzyma  środki na refundacje poniesionych wydatków na realizację instalacji fotowoltaicznej kolektorów słonecznych  oraz  pompy ciepła w Samorządowym  Przedszkolu w Nasielsku. Ponadto wykonane będą:

- instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku

- instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy w Leoncinie

- instalacja fotowoltaiczna na budynku po komisariacie policji w Leoncinie

- OZE  dla mieszkańców gmin : kolektory słoneczne, pompy ciepła, piece na biomasę. (dla osób, które złożyły wnioski w 2016r.)

  1. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej  IV „ Przejście na gospodarkę niskoemisyjną „ Działanie 4.1 „ Odnawialne źródła energii” Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na  lata 2014 -2020