Drukuj
pdf Uchwała Nr XLII/297/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nasielsk
pdf Zarządzenie Nr 116/13 Burmistrza Nasielska z dnia 17 września 2013 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania
pdf Zarządzenie Nr 130/15 Burmistrza Nasielska z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie odwołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej
pdf Zarządzenie Nr 140/15 Burmistrza Nasielska z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie powołania nowego członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej
pdf Uchwała Nr L/352/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nasielsk na lata 2014- 2019