Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski

Urodził się 23 grudnia 1964 roku w Nasielsku. Jest żonaty (żona Beata) i ma dwoje dzieci (Agata, Adam). Mieszka na terenie Gminy Nasielsk, w miejscowości Mazewo Dworskie „B”. Posiada wykształcenie wyższe.

Od 28 lat pracownik Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Radny Rady Powiatu Nowodworskiego od czterech kadencji. Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Mosty Narwi” opiniującej wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Ponadto Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Delegat Mazowieckiej Izby Rolniczej – Przewodniczący Komisji Powiatowej w Nowym Dworze Mazowieckim. Prywatnie miłośnik sportu, w szczególności siatkówki. Zainteresowania: podróże oraz dobra muzyka. 

Oświadczenia majątkowe Burmistrza Nasielska

Zarządzenia Burmistrza Nasielska

andrzej waldemar kordulewskiPan Andrzej Waldemar Kordulewski to rodowity nasielszczanin, którego wykształcenie o specjalności samorządowej oraz z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i zarządzania w administracji publicznej przełożyło się na wieloletnie doświadczenie zawodowe. Pracował m.in. w Polskich Kolejach Państwowych, Urzędzie Skarbowym w Nowym Dworze Mazowieckim, Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Pełnił również mandat Radnego Rady Miejskiej w Nasielsku w latach 1990 - 1994, funkcję Członka Zarządu Gminy oraz współpracował przy powstaniu działającej od lat gazety „Życie Nasielska”.