Obrazy zrozpaczonych ludzi, którzy przeżyli jakąś klęskę budzą zawsze współczucie. Dane o największych kataklizmach są przerażające. W klęskach i katastrofach tkwi dramat nie mniejszy niż na wojnie. Nie sposób dokładnie, mimo wspaniałego rozwoju wiedzy i technologii, przewidzieć gdzie wystąpią, i w jakich rozmiarach. Naukowcy potrafią doskonale objaśnić przyczyny powstawania kataklizmów, uświadomić społeczeństwu nieuchronność ich występowania oraz potrzebę przeciwdziałania. Nie jesteśmy jednak w stanie ich wyeliminować. Możemy za to poważnie ograniczyć ich niszczycielskie skutki. By tego dokonać, nie wystarczy powołać i przygotować do działania odpowiednie zespoły kryzysowe, które zajęłyby się koordynacją działań wszystkich służb. Niezbędnym staje się także szeroka edukacja społeczeństwa. Umiejętność zachowania się ludności przed, w trakcie i po wystąpieniu kataklizmu – to poważnie ograniczone straty w mieniu i dobytku, to mniej cierpień fizycznych i psychicznych .

Materiał ten będzie swoistego rodzaju kompendium wiedzy na temat podstawowych zasad zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Adresowany jest do wszystkich tych, których mogą one bezpośrednio lub pośrednio dotknąć, a zwłaszcza zdanych w czasie kataklizmu na samych siebie.

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ NA WYPADEK KATASTROFY LUB KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

W przypadku wystąpienia katastrofy, władze lokalne oraz służby ochrony ludności będą próbować przyjść każdemu z pomocą. Wymaga to jednak określonego czasu, zatem każdy z nas powinien być przygotowany do samoobrony. Należy wiedzieć, co robić w przypadku pożaru, gdzie szukać schronienia w czasie huraganu, jak przygotować się do ewakuacji, jak ułatwić sobie przebywanie w pomieszczeniach do tymczasowego zakwaterowania, co zrobić w przypadkach podstawowych zagrożeń medycznych. Jak ograniczyć skutki katastrof ? Jak zabezpieczyć dobytek przed zniszczeniem ?

CO NALEŻY ZROBIĆ ?

W pierwszej kolejności trzeba ustalić, co tobie i twojej rodzinie zagraża. W tym celu:

 1. Sprawdź, czy rejon, w którym zamieszkujesz, narażony jest na jakiekolwiek zagrożenia. Wiadomości na ten temat szukaj w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.
 2. Dowiedz się w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej, w jakiej strefie zagrożenia znajduje się twój dom i jakiego rodzaju są to zagrożenia.
 3. Poznaj rodzaje alarmów, sygnałów alarmowych, sposoby ich ogłaszania i odwoływania oraz naucz się zasad zachowania się w przypadku ich ogłoszenia.
 4. Zaopatrz się w niezbędną literaturę (instrukcje, poradniki) i stosuj się do zaleceń w nich zawartych. Będzie to podstawą do przygotowania się i sprawdzenia własnych możliwości do przetrwania w okresie pierwszych trzech dni kataklizmu. Niezależnie od powyższego – pamiętaj ! „ Zawsze i w każdej sytuacji niebezpiecznej stosuj się do zaleceń Burmistrza.

POWÓDŹ

Woda – jeden z najgroźniejszych żywiołów, który powoduje największe statystycznie straty ludzkiego dobytku. Doświadczenia ostatnich lat dowodzą, że kataklizm powodzi może wystąpić praktycznie wszędzie. Groźne są nie tylko duże rzeki, ale także intensywne opady oraz niewielkie cieki wodne.

PRZED POWODZIĄ

 1. Zorientuj się w wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego czy mieszkasz na terenie zagrożonym powodziami, czy twój dom położony jest powyżej czy poniżej powodziowych poziomów wody. To do jego zadań należy bezpośrednia ochrona ludności, mienia i środowiska przed powodzią.
 2. Zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania i alarmowania może to być dźwięk syreny alarmowej lub inny zwyczajowo przyjęty na terenie gminy np. sygnał, gongi, dzwony itp. Dowiedz się, na jakich częstotliwościach radiowych nadawane będą komunikaty powodziowe.
 3. Przygotuj się do ewentualnej ewakuacji. By była ona efektywna musisz zaplanować:
  • kilka alternatywnych tras ewakuacji oraz jej docelowe miejsca,
  • sposób i czas ewakuacji dobytku, mienia i członków rodziny.
 4. Miej pod ręką przygotowane rzeczy na wypadek nadejścia katastrofy:
  * latarki z zapasowymi bateriami,
  * przenośne radio tranzystorowe z zapasowymi bateriami,
  * apteczkę pierwszej pomocy;
  * niezbędny zapas żywności i wody.
 5. Opracuj plan komunikowania się na wypadek zagrożenia. Domownicy, z uwagi na pracę i naukę, mogą być rozdzieleni. Określ punkt kontaktowy u najbliższej rodziny lub znajomych zamieszkałych na terenach nie zagrożonych.
 6. Omów z rodziną plan zabezpieczenia się przed kataklizmem. Upewnij się, że wszyscy członkowie twojej rodziny znają sposób postępowania na wypadek powodzi. Szczególną uwagę zwróć na dzieci. Naucz je, jak i kiedy wezwać policję, straż pożarną, i inne służby ratownicze oraz jak dostroić radio do określonych częstotliwości.

W CZASIE POWODZI

 1. Włącz radio lub telewizor i nasłuchuj komunikatów radiowych na temat pogody, stanu wód i rozwijającej się sytuacji powodziowej.
 2. Zgromadź, w przypadku gdy woda staje się zanieczyszczona, niezbędne zapasy czystej wody. Wykorzystaj do tego celu wanny, zlewy oraz posiadane w domu naczynia.
 3. Przenieś, o ile to możliwe, bardziej wartościowe rzeczy na wyższe piętra. Zabezpiecz parter, jeśli czas na to pozwala. Wykorzystaj do tego celu worki z piaskiem, folię lub inne materiały podręczne.
 4. Bądź w gotowości do wyłączenia wszystkich instalacji domowych (energia elektryczna, gaz).
 5. Zgromadź w jednym miejscu przygotowane zapasy. Jeśli zostanie wydany nakaz opuszczenia domów – nie zwlekaj, zrób to natychmiast. Słuchaj zaleceń służb porządkowych, przez co zdecydowanie ułatwisz im pracę.
 6. Jeśli nie zdążyłeś ewakuować zwierząt, uwolnij je z pozamykanych pomieszczeń. Pamiętaj, że one też posiadają instynkt samozachowawczy i będą dążyć do zagrożonego rejonu.
 7. Nie wchodź, jeżeli nie jest to konieczne, do naniesionej przez powódź wody. Nie przekraczaj zwłaszcza nurtów wodnych. Pamiętaj, że nawet 15-centymetrowa warstwa wody może cię przewrócić. Nie próbuj także przejeżdżać przez wodę powodziową samochodem lub pozostawać w nim w przypadku jego unieruchomienia.
 8. Zgłoś się ochotniczo do pomocy w walce z powodzią. Do tego celu nie są potrzebne specjalne kwalifikacje. Twoja pomoc może się przyczynić do znacznego zminimalizowania strat spowodowanych powodzią. Do tego celu nie są potrzebne specjalne kwalifikacje. Twoja pomoc może się przyczynić do znacznego zminimalizowania strat spowodowanych powodzią. Informacje o tym, gdzie możesz być potrzebny, znajdziesz w wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

PO POWODZI

 1. Słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych nie wracaj do domu, dopóki nie będziesz miał pewności, że jest to bezpieczne.
 2. Po powrocie do domu, dokonaj jego szczegółowych oględzin. Sprawdź stan fundamentów, ścian, podłóg, sufitów, drzwi i okien. Upewnij się, że budynek nie grozi zawaleniem. Sprawdź także stan przewodów elektrycznych gazowych.
 3. Wyrzuć całą żywność, która miała kontakt z wodą powodziową. Usuń także padłe w wyniku powodzi zwierzęta.
 4. Wykonaj zdjęcia zniszczeń oraz dokonaj szacunku strat.
 5. Włącz się czynnie, jeśli nawet nie posiadasz żadnego sprzętu, w likwidację skutków powodzi. Wystarczy tylko zgłosić chęć uczestnictwa w tej akcji. Dalszymi twoimi poczynaniami pokieruje wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

PORYWISTE WIATRY

Wichury – wiatry wiejące z prędkością powyżej 75 km/h. W Polsce występujące coraz częściej. Mogą powodować uszkodzenie budynków, łamać i wyrywać drzewa z korzeniami oraz paraliżować transport.

Huragany – wiatry wiejące z prędkością powyżej 120km/powyżej. Powodują rozległe spustoszenia w strefie swojego oddziaływania.

PRZED NADEJŚCIEM SILNYCH WIATRÓW

 1. Słuchaj prognozy pogody oraz komunikatów podawanych przez rozgłośnie radiowe i telewizyjne. Nie słuchaj plotek.
 2. Sprawdź, czy poszycie na dachu twojego domu jest solidnie przymocowane. Jeżeli masz wątpliwości, masz jeszcze czas na usunięcie stwierdzonych usterek.
 3. Gruntownie oceń stan okien. Jeżeli uznasz to za konieczne – zabezpiecz je odpowiednio.
 4. Uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogłyby narobić szkód w przypadku porwania ich przez wiatr.
 5. Pozamykaj zwierzęta oraz odpowiednio zabezpiecz pomieszczenia, w których się znajdują.
 6. Upewnij się, czy twoje radio i latarka działają jak należy. Miej zapas świeżych baterii.
 7. Sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy. Zaopatrz się w niezbędne materiały i leki.
 8. Zaopatrz się w paliwo do samochodu. Może być potrzebny.
 9. Upewnij się, czy twoi najbliżsi sąsiedzi zdają sobie sprawę z powagi sytuacji.

W CZASIE SILNYCH WIATRÓW

 1. Zachowaj spokój. Nie wychodź na zewnątrz, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Nie zbliżaj się do okien i oszklonych drzwi.
 2. Jeśli znajdziesz się z dala od domu, pozostań tam, gdzie jesteś, dopóki wichura nie przejdzie. Nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi i drzewami. Nie spaceruj też pod balkonami – spadające doniczki, kwietniki lub też szyby okienne mogą cię dotkliwie poranić.
 3. Wyłącz główny wyłącznik prądu – ograniczy to niebezpieczeństwo powstania pożaru.
 4. Słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych oraz przestrzegaj w nich przekazywanych zasad zachowania się.

PO PRZEJŚCIU SILNYCH WIATRÓW

 1. Zorganizuj pomoc, w tym medyczną, dla poszkodowanych.
 2. Uprzątnij zniszczony sprzęt i dokonaj niezbędnych napraw w swoim domu.
 3. Nie próbuj usuwać zwalonych drzew, które upadły na linie energetyczne.
 4. Nie dotykaj zerwanych przewodów.
 5. Uważaj na rozbite szkło – możesz się pokaleczyć.
 6. Wykonaj zdjęcia zniszczeń, zarówno w domu, jak i jego wyposażenia. Mogą się przydać.
 7. Zgłoś się w swoim miejscu pracy – możesz być potrzebny.

POŻARY

Ogień rozprzestrzenia się szybko i najczęściej nie ma czasu na zbieranie kosztownych rzeczy czy telefonowanie. Po 2 minutach ogień może stać się groźny dla życia. W ciągu 5 minut cały dom może stanąć w płomieniach. Wysoka temperatura i dym są tak samo niebezpieczne jak płomienie. Zachłyśnięcie się bardzo gorącym powietrzem może spowodować poparzenia płuc. Pożar wytwarza trujące gazy, które mogą zakłócić orientację człowieka i spowodować osłabienie czynności ruchowych oraz ospałość.

PRZED POŻAREM

 1. Zainstaluj w miarę możliwości wykrywacze dymu, które dwukrotnie zwiększą szansę przeżycia.
 2. Nie zabijaj okien gwoździami, sprawdź, czy nie są zablokowane zaschniętą farbą, nie montuj stałych krat w oknach.
 3. Utrzymuj w czystości i porządku pomieszczenia magazynowe (piwnice, garaże, strychy itp.). Nie dopuszczaj do nagromadzenia starych gazet, czasopism, niepotrzebnych ubrań, mebli itp.
 4. Utrzymuj w stałej technicznej sprawności instalację elektryczną, przedłużacze, kable, gniazdka.
 5. Nie przeciążaj sieci elektrycznej. Korzystaj z rozgałęziacza z bezpiecznikiem, bezpiecznikiem unikniesz iskrzenia i krótkich spięć.
 6. Nie gromadź i nie używaj wewnątrz budynku benzyn, paliw, nafty itp. Można je przechowywać tylko w odpowiednich pojemnikach dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
 7. Nie używaj otwartego ognia ( zapałek, świec, papierosów) w pobliżu łatwopalnych materiałów.
 8. Często kontroluj źródła ogrzewania (kominki, piece, grzejniki, grzałki). Grzejnik nie może być umieszczony bliżej niż 15 cm od materiałów palnych.
 9. Sprawdź wentylację wewnętrzną i zewnętrzną.
 10. Pokryj warstwą piasku ok.5-8 cm podłogi strychu, jeśli są wykonane z materiałów palnych.
 11. Popiół gromadź w oddalonym od budynku metalowym pojemniku.
 12. Upewnij się, czy izolacja domu nie dotyka do przewodów elektrycznych.
 13. Poznaj położenie zaworów instalacji gazowej, wyłączników energii elektrycznej i bezpieczników i sposobu ich wyłączenia w razie zagrożenia. Do gazu wzywaj pracowników gazowni.
 14. Udostępnij pomieszczenia inspekcji p/pożarowej i natychmiast usuń wszystkie niewłaściwości wykazane w trakcie kontroli.
 15. Jeżeli mieszkasz poza obszarem zwartej zabudowy, w gospodarstwie pod lasem, bądź przygotowany i:
  • zwróć się do Urzędu Miasta lub PSP o ocenę niebezpieczeństwa dla twojego domu,
  • używaj w budownictwie ognioodpornych materiałów, a technologii – budowy łatwej do odbudowy,
  • stwórz strefę bezpieczeństwa oddzielającą twój dom od palnej roślinności,
  • utrzymaj teren wokół twojego domu wolny od suchej roślinności,
  • przechowuj palne materiały w specjalnych pojemnikach,
  • bądź gotowy do ewakuacji.

W CZASIE POŻARU

 1. Używaj wody lub gaśnicy do gaszenia małych ognisk pożaru. Nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować. Wyprowadź domowników i wezwij straż pożarną.
 2. Nigdy nie używaj wody do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych.
 3. Palący się tłuszcz lub ogień powstały w kuchni ugaś sodą do pieczenia lub solą, lub przykryj pokrywką jeżeli ogień powstał w garnku.
 4. Jeżeli zapaliło się twoje ubranie, zatrzymaj się, połóż na ziemi i tarzaj się dotąd, aż zdusisz ogień. Ucieczka powoduje zwiększenie płomienia.
 5. Jeżeli obudzisz się w trakcie pożaru, zbadaj dół drzwi, zanim je otworzysz. Jeśli drzwi są gorące uciekaj, jeśli możesz, przez okno; jeśli nie, to trzymaj w oknie białe prześcieradło, wzywając w ten sposób na pomoc strażaków.
 6. Pomóż zwierzętom – zwierzętom tym celu:
  • wyprowadź konie i krowy z narzuconymi na łby kocami,
  • owce i barany wyprowadź zaczynając od przewodnika stada. Jeżeli nie możesz go odróżnić, wyprowadź pierwszą z brzegu owcę zmuszając ją do beczenia, wówczas stado opuści pomieszczenie,
  • ptactwo wynieść w workach w bezpieczne miejsce,
  • trzodę chlewną wypchnij siłą na zewnątrz,
  • udziel pomocy poparzonym zwierzętom sam lub wezwij miejscowego weterynarza.

PO POŻARZE

 1. Nie wchodź do zniszczonego przez ogień budynku, zanim służby pożarowe i komunalne nie sprawdzą, czy jest bezpieczny pod względem budowlanym, energetycznym itp.
 2. Skontaktuj się z Urzędem Miejskim, jeśli potrzebujesz mieszkania, żywności, przedmiotów osobistych.
 3. Wezwij agenta ubezpieczeniowego przed wyrzuceniem zniszczonych przedmiotów. Jeśli jesteś dzierżawcą lub lokatorem wezwij właściciela.
 4. Wyrzuć żywność, napoje, lekarstwa, które narażone były na wysoką temperaturę i dym. Nie próbuj ponownie zamrażać rozmrożonej żywności.
 5. Jeżeli inspektor budowlany stwierdzi, że budynek jest niebezpieczny – zabierz dokumenty, rzeczy osobiste, polisę, poinformuj sąsiadów, przyjaciół lub krewnych, Urząd, szkołę, Urząd pocztowy o miejscu twojego tymczasowego zakwaterowania. To, co pozostało, będzie strzeżone przez Policję lub inne służby.

UPAŁY

Upał – intensywne oddziaływanie promieni słonecznych na nas i nasze otoczenie. Zjawisku temu towarzyszy wysoka temperatura powietrza, często przekraczająca 30 stopni Celsjusza.

Zbyt długie spędzanie czasu w słońcu lub przegrzanym miejscu może spowodować schorzenia termiczne. Aby skutecznie chronić nasz organizm przed niekorzystnym oddziaływaniem upałów, należy zapoznać się ze sposobami postępowania w czasie ich wystąpienia.

PRZED WYSTĄPIENIEM UPAŁÓW

 1. Zainstaluj klimatyzujące okna.
 2. Wyłącz wszystkie ogrzewacze.
 3. Izoluj przestrzenie wokół klimatyzatorów w celu lepszego ich uszczelnienia.
 4. Użyj wentylatora do lepszego rozprowadzania chłodnego powietrza.
 5. Odprowadzaj ciepło na zewnątrz i utrzymuj chłodne powietrze wewnątrz.
 6. Zainstaluj tymczasowe ekrany odblaskowe, takie jak płyty tekturowe pokryte folią aluminiową, w celu odbijania promieni słonecznych na zewnątrz.
 7. Utrzymuj chłodne powietrze wewnątrz pomieszczeń poprzez stosowanie żaluzji w drzwiach i oknach.
 8. Rozważ utrzymywanie w użyciu zewnętrznych okiennic przez cały rok. Zewnętrzne okiennice latem nie dopuszczają ciepła do wnętrza domu i w ten sam sposób utrzymują ciepło w domu zimą. Sprawdź przewody urządzeń klimatyzacyjnych, czy są właściwie izolowane i szczelne.

PODCZAS UPAŁÓW

 1. Ogranicz do niezbędnego minimum przebywanie w słońcu zwłaszcza w okresie najintensywniejszego działania jego promieni.
 2. Zawieś zacienienia, markizy, zasłony lub żaluzje na okna, które są oświetlane przez poranne i popołudniowe słońce. Zewnętrzne markizy lub żaluzje mogą zredukować ilość ciepła słonecznego docierającego do domu przez okna nawet o 80%.
 3. Oszczędzaj elektryczność. W okresie dużych upałów ludzie mają tendencje do znacznie większego zużycia energii elektrycznej na potrzeby urządzeń klimatyzacyjnych, co prowadzi do niedoboru mocy lub przerw w dopływie prądu.
 4. Przebywaj wewnątrz pomieszczeń tak długo, jak to możliwe. Jeśli brak jest klimatyzacji, przebywaj na najniższym poziomie budynku poza zasięgiem światła słonecznego.
 5. Pamiętaj, że wentylatory elektryczne nie chłodzą, powodują tylko ruch powietrza.
 6. Spożywaj zbilansowane, lekkie posiłki.
 7. Regularnie pij duże ilości wody. Osoby cierpiące na epilepsję oraz schorzenia serca, nerek lub wątroby, będące na nisko-wodnej diecie oraz mające problemy z utrzymaniem płynów.
 8. Ogranicz przyjmowanie napojów alkoholowych. Mimo że piwo i napoje alkoholowe zdają się zaspokajać pragnienie, to zazwyczaj powodują dalsze odwodnienie organizmu.
 9. Ubieraj się w luźne ubrania, zakrywające możliwie największą powierzchnię skóry. Lekka o jasnych kolorach odzież, odbija ciepło i promieniowanie słońca oraz pomaga utrzymać normalną temperaturę ciała.
 10. Chroń twarz i głowę poprzez nanoszenie kapelusza z szerokim rondem.
 11. Pozwól swojemu organizmowi przystosować się do wysokich temperatur w ciągu pierwszych 2-3 dni fali upałów.
 12. Unikaj zbytniego nasłonecznienia. Opalenizna spowalnia zdolność do samoczynnego chłodzenia się. Użyj środków ochrony przed promieniami słonecznymi o wysokim współczynniku skuteczności.
 13. Unikaj skrajnych zmian temperatur. Chłodny prysznic natychmiast po przebywaniu w upale może spowodować wystąpienie efektu hipotermii, zwłaszcza u starszych i bardzo młodych ludzi. Zwolnij tryb życia. Zredukuj, wykreśl lub przeorganizuj wyczerpujące zajęcia. Osoby wysokiego ryzyka powinny przebywać w chłodnych miejscach. Zażywaj dużo wypoczynku, aby umożliwić działanie naturalnego systemu chłodzenia twego organizmu. Stosuj tabletki solne, ale tylko wtedy, jeśli zostały zalecone przez lekarza. Poznaj objawy dolegliwości termicznych i dowiedz się, jak udzielać pierwszej pomocy.
 14. W przypadku stwierdzenia oparzeń lub innych dolegliwości – skontaktuj się z lekarzem.

WYPADKI RADIOLOGICZNE

Wypadki radiologiczne mogą zdarzyć się wszędzie tam, gdzie materiały radioaktywne są używane, składowane lub transportowane. Ponadto takie wypadki mogą wydarzyć się w elektrowniach jądrowych, szpitalach, uniwersytetach, laboratoriach badawczych, w zakładach przemysłowych, na głównych drogach, liniach kolejowych oraz w stoczniach. Są one niebezpieczne z powodu szkodliwego oddziaływania niektórych typów promieniowania na komórki ciała. Im dłużej dana osoba jest narażona na promieniowanie, tym większe jest zagrożenie. Ludzie każdego dnia pochłaniają pewną dawkę promieniowania ze słońca, radioaktywnych pierwiastków glebie i skalach, urządzeń domowych takich jak: telewizory, kuchenki mikrofalowe oraz z rentgenowskich urządzeń medycznych dentystycznych.
Promieniowanie nie jest wykrywane przez wzrok, węch ani przez żaden inny organ zmysłu. By zminimalizować skutki promieniowania musisz wiedzieć, że istnieją trzy czynniki które o tym decydują, a mianowicie:

Odległość – im jest większa pomiędzy tobą a źródłem promieniowania – tym mniejszą dawkę promieniowania otrzymasz. W razie poważnych awarii jądrowych, władze prawdopodobnie będą wzywać do ewakuacji, aby oddalić cię od źródła promieniowania.

Osłona – podobnie jak odległość – im bardziej ciężkie i gęste materiały pomiędzy tobą a źródłem promieniowania – tym lepiej. Właśnie dlatego – dlatego czasie wypadków radiologicznych – władze będą zalecać pozostawanie wewnątrz pomieszczeń, których ściany twojego domu będą wystarczającym zabezpieczeniem.

Czas – większość zdarzeń radioaktywności stosunkowo szybko traci natężenie promieniowania. Ograniczenie czasu przebywania w zasięgu promieniowania zmniejszy pochłoniętą dawkę promieniowania. Po wystąpieniu wypadków radiologicznych, lokalne władze będą monitorować wszystkie przypadki pojawienia się promieniowania i określać, kiedy minie zagrożenie.

ZANIM NASTĄPI WYDARZENIE

 1. Bądź przygotowany do ewakuacji lub do schronienia się w swoim domu.
 2. Opracuj plan komunikowania się na wypadek zagrożenia.
 3. Gdy w czasie katastrofy członkowie rodziny są rozdzieleni, (realna możliwość w ciągu dnia, gdy dorośli są w pracy, a dzieci w szkole) miej przygotowany plan ich powrotu do domu.
 4. Poproś krewnych lub znajomych zamieszkałych w innych rejonach, aby ich dom służył jako miejsce kontaktu dla twojej rodziny. Po wystąpieniu katastrofy często łatwiej jest uzyskać połączenie na większych odległościach. Upewnij się, że wszyscy członkowie twojej rodziny znają nazwisko, adres i numer telefonu osoby kontaktowej.

PODCZAS WYDARZENIA

 1. Nasłuchuj w radiu i w telewizji oficjalnych komunikatów.
 2. Jeśli jest to zalecane – pozostań w domu.
 3. Zabezpiecz zwierzęta lub weź je do domu.
 4. Zabezpiecz i pozamykaj drzwi oraz okna.
 5. Wyłącz klimatyzację, wentylację, ogrzewanie nawiewowe itp.
 6. Zamknij (uszczelnij) zasuwy piecowe i kominowe.
 7. Udaj się do piwnicy lub innych pomieszczeń poniżej powierzchni gruntu i pozostań w nich do czasu, aż władze ogłoszą, że jest już bezpiecznie
 8. Jeśli musisz wyjść na zewnątrz, zakryj usta i nos mokrym ręcznikiem. Bądź przygotowany do ewakuacji lub schronienia się na dłuższy czas w swoim domu.
 9. Gdy powracasz do miejsca schronienia z zewnątrz:
  * spłucz i zmień odzież oraz obuwie,
  * włóż rzeczy noszone na zewnątrz do plastikowej torby i szczelnie ją zamknij.
 10. Jeżeli zarządzono ewakuację:
  • nasłuchuj w radiu i w telewizji oficjalnych komunikatów o drogach ewakuacji, tymczasowych ukryciach i sposobach postępowania,
  • minimalizuj możliwości skażenia w domu,
  • zabezpiecz i pozamykaj drzwi oraz okna,
  • wyłącz klimatyzację, wentylację, ogrzewanie nawiewowe itp.
  • zamknij (uszczelnij) zasuwy piecowe i kominowe,
  • zabierz przygotowane na ewakuację rzeczy.
  Pamiętaj o swoich sąsiadach, którzy mogą potrzebować pomocy przy małych dzieciach, starszych ludziach lub przy niepełnosprawnych.

PO WYDARZENIU

Gdy bezpośrednie zagrożenie minęło, unikaj spożywania żywności z twojego ogrodu oraz mleka od twoich krów i kóz, dopóki nie będą zbadane przez lokalny urząd sanitarny.

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W PRZYPADKU UWOLNIENIA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

 1. W przypadku gdy jesteś świadkiem wypadku z udziałem TSP – powiadom natychmiast straż pożarną i policję podając istotne dane opisując miejsce i charakter zdarzenia;
 2. Pojazdy samochodowe – cysterny przewożące substancje niebezpieczne (TSP) są oznakowane żółtymi prostokątnymi tablicami z czarnymi napisami cyfrowymi oznaczającymi rodzaj niebezpiecznej substancji według międzynarodowych oznaczeń umieszczonymi z tyłu i z przodu pojazdu w następujący sposób: nr rozpoznawczy niebezpieczeństwa nr substancji wg wykazu ONZ
 3. Oddal się z miejsca wypadku, aby zminimalizować ryzyko zatrucia;
 4. Opuść rejon zagrożenia kierując się prostopadle do kierunku wiatru – zachowując prostopadły kierunek ewakuacji w szybki sposób wydostaniesz się ze strefy zatrucia;
 5. Chroń swoje drogi oddechowe oraz oczy – w tym celu wykonaj filtr ochronny z dostępnych materiałów np. zwilżonej w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczki, szalika, ręcznika i osłoń nim drogi oddechowe, natomiast oczy osłoń okularami ochronnymi;
 6. Jeżeli jesteś w samochodzie – zamknij okna, włącz wentylację wewnętrzną (staraj się szybko opuścić strefę skażenia);
 7. Stosuj się ściśle do poleceń służb ratowniczych lub komunikatów przekazywanych przez lokalne środki przekazu;
 8. Jeśli przebywałeś w strefie skażonej zmień ubranie, które uległo zanieczyszczeniu;
 9. Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że toksyczne środki przemysłowe przeniknęły do mieszkanie należy wykonać następujące czynności:
  - włącz radio lub telewizor na program lokalny i stosuj się ściśle do pleceń wydawanych przez władze lokalne (służby ratownicze),
  - uszczelnij wszystkie otwory okienne, wentylacyjne, drzwi – oklejając je taśmą klejącą, obkładając rulonami z mokrych ręczników lub prześcieradeł wypełniając wszelkie otwory pakułami, gazą, watą itp.,
  - oddychaj przez maseczkę wykonaną z gazy, waty, ręcznika itp.,
  - zadbaj o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, dzieci, osób niepełnosprawnych, zwierząt domowych itp.,
  - pozostań w wewnętrznej części budynku przy zamkniętych drzwiach,
  - w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo skażenia CHLOREM udaj się na wyższe kondygnacje budynku,
  - w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo skażenia AMONIAKIEM kieruj się do pomieszczeń położonych na niskich kondygnacjach budynku,
  - powiadom o zagrożeniu najbliższe otoczenie,
  - wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe z otwartym źródłem ognia,
  - nie spożywaj żywności i nie pij płynów, które mogły ulec skażeniu,
  - duża ilością bieżącej wody przemyj oczy, usta, nos, weź prysznic.

MROZY I ZAMIECIE ŚNIEŻNE

Wielkie opady śniegu, nagłe ataki mrozu, burze i huragany, mogą sparaliżować życie w wielu miejscowościach poprzez izolację całych osiedli lub gospodarstw domowych, brak dostawy wody, gazu, energii elektrycznej oraz brak funkcjonowania transportu kołowego, kolejowego, lotnisk itp. Mając tego świadomość, możesz zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę przed licznymi niebezpieczeństwami tego rodzaju klęsk żywiołowych, przygotowując się do nich z odpowiednim wyprzedzeniem.

CO ROBIĆ PRZED NADEJŚCIEM DUŻYCH MROZÓW I ZAMIECI ŚNIEŻNYCH?

 1. Słuchaj prognoz pogody i komunikatów w TV.
 2. Zgromadź środki przydatne w czasie zimy, a przede wszystkim:
  • Zapasowe baterie radiowe i do latarek,
  • Żywność, która nie wymaga gotowania,
  • Zapas wody,
  • Sól kamienną, piasek,
  • Zapas opału,
  • Zastępcze źródła światła i ogrzewania.
 3. Przygotuj dom poprzez:
  • Uszczelnienie ścian i poddaszy,
  • Zaizolowanie i uszczelnienie drzwi i okien,
  • Zainstalowanie okiennic lub pokrycie okien plastikową folią.
 4. Przygotuj „zimowy zestaw samochodowy”, tj. łopatkę do śniegu, radio zasilane bateriami, migające światło, racje żywnościowe, rękawice, czapkę, koc, linę holowniczą, łańcuchy na koła, pojemnik z solą kamienną, odblaskową płachtę, kable do akumulatora, mapę drogową.

CO ZROBIĆ W CZASIE ZIMOWEJ BURZY I DUŻYCH MROZÓW?

 1. Ubieraj się stosownie do pogody.
 2. Noś ubranie składające się z wielu warstw, luźne, zewnętrzna odzież powinna być łatwa do zdjęcia i wodoodporna.
 3. Uważaj na przemęczenie, w czasie mrozów doprowadzić to może do ataku serca.
 4. Obserwuj, czy nie występują objawy odmrożeń (utrata czucia, biały lub jasny kolor pojawiający się na końcach palców rąk i stóp oraz małżowin usznych i na czubku nosa). Jeżeli stwierdzisz takie objawy, niezbędna jest natychmiastowa pomoc lekarska.
 5. Oszczędzaj zapasy paliwa przez stopniowe obniżanie temperatury w domu i okresowe wyłączanie ogrzewania w niektórych pomieszczeniach.
 6. Jeżeli używasz piecyków, zapewnij wentylację pomieszczeń.
 7. Zabezpiecz inwentarz i paszę przed zamarznięciem.