OSP Gminy Nasielsk
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE GMINY NASIELSK
Na terenie Miasta i Gminy Nasielsk działa 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Są to: OSP Nasielsk, OSP Psucin, OSP Cieksyn, OSP Jaskółowo, OSP Nuna, OSP Jackowo, OSP Krzyczki. W wymienionych jednostkach jest ok. 200 członków. Z wyżej wymienionych 3 jednostki należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i są to: OSP Nasielsk, OSP Cieksyn i OSP Psucin.
 
 
Skład jednostek Ochotniczych Straży pożarnych na terenie Gminy Nasielsk
 1. OSP Nasielsk
  Prezes – Mirosław Klimczewski
  Naczelnik – Michał Klimczewski
 2. OSP Psucin
  Prezes – Sylwia Bazylak
  Naczelnik – Krzysztof Osiński
 3. OSP Cieksyn
  Prezes – Andrzej Sosnowski
  Naczelnik – Robert Olczak
 4. OSP Jaskółowo
  Prezes – Bożena Nowosielska
  Naczelnik – Cezary Dębecki
 5. OSP Nuna
  Prezes – Karolina Walczak
  Naczelnik – Mateusz Guławski
 6. OSP Jackowo
  Prezes – Daniel Włodarski
  Naczelnik – Wiesław Włodarski
 7. OSP Krzyczki
  Prezes – Wojciech Królak
  Naczelnik – Jacek Sadowski