BURMISTRZ NASIELSKA informuje, że Gmina Nasielsk w 2014 r. w ramach Programu „Zakup sprzętu ratowniczego”, korzystając z pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizuje zadanie pn „ Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Cieksyn”. Całkowity koszt brutto planowanego zadania wynosi 30.900,00 zł. Kwota dotacji udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację ww. zadania  wyniosła 15.450,00 zł .brutto.

tablica dof Cieksyn www