Drukuj

Zarządzenie powołanie GBS 25 01 2021 poprawione2 1

W dniu 25 stycznia br. Burmistrz Nasielska jako Gminny Komisarz Spisowy, mając na względzie konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego wykonywania prac spisowych w trakcie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w Gminie Nasielsk, Zarządzeniem Nr 15/21 powołał Gminne Biuro Spisowe w Gminie Nasielsk. W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą następujący pracownicy Urzędu Miejskiego w Nasielsku:

 

Siedzibą Gminnego Biura Spisowego jest Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie przeprowadzony w całej Polsce w dniach od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.