Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,

zwracam się z prośbą o umożliwnienie zabudowy domem jednorodzinnym działki o nr 175 w Paulinowie. Działka według starego planu ma status leśnej, ale jednocześnie posiada dostęp z 3 stron do drogi, dostępny prąd i wodociąg.

Z góry dziękuje za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Pozdrawiam 


 Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 04.07.2021r. informuję,że działka nr ew. 175 położona w miejscowości Paulinowo w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Paulinowo znajduje się na terenie przeznaczonym pod lasy istniejące i planowane zalesienia. Zgodnie z zapisami Planu wyklucza się przeznaczenie terenów leśnych na cele nieleśne.

Nadmieniam, iż może Pani złożyć wniosek o zmianę przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który zostanie rozpatrzony z chwilą przystąpienia do wykonania opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po podjęciu przez Radę Miejską w Nasielsku stosownej uchwały.

Jednocześnie informuję, że w roku 2021 nie planuje się wykonania zmiany obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w miejscowości.