Dzień Dobry, chciałabym złożyć zażalenie do Pana Burmistrza w związku ze złą organizacją zarządzania drogą gminną chodzi o ulicę Brzozową w Nasielsku. Droga jest szutrowa i po roztopach nie można z niej korzystać. W dwóch miejscach jest kompletnie nie przejezdna. Problem był zgłaszany kilka razy do Pana Radosława Kasiaka, (i nie tylko przeze mnie) jednak ten twierdzi ,iż nie ma środków na naprawę drogi. Przy drodze stoją nowo postawione domy jednorodzinne. mieszkam w jednym z nich muszę rano odwozić do szkoły i przedszkola dzieci, mąż jeździ do pracy w Nowym Dworze. Korzystanie z drogi jest utrudnione. Część osób z tej ulicy chodzi pieszo, ale jakość ich obuwia pozostawia wiele do życzenia. Na dodatek ponosimy duże koszta z powodu złego stanu drogi ( wyrwana osłona silnika w samochodzie, naruszony zderzak). Zawiadomiona była Policja w sprawie szkody samochodu, oraz została sporządzona notatka. W tej sprawie zgłoszę się o odszkodowanie. Proszę o natychmiastowe podjęcie działania naprawy drogi.

Agnieszka B.


Odpowiedź: W odpowiedzi na Pani pytanie z dnia 13 marca 2018r.-  informuje, że z uwagi na panujące warunki pogodowe, nastąpiło pogorszenie stanu przejezdności dróg gruntowym  (w tym ul. Brzozowej w Nasielsku) – nie jest to przypadek odosobniony.
Na terenie naszego miasta ponad  40 % to drogi/ulice o nawierzchni nieutwardzonej.  Z uwagi na panujące warunki gruntowe – nieprzepuszczalny grunt w okresie roztopów i intensywnych opadów deszczu następuje chwilowe pogorszenie przejezdności na tych  drogach.
Ponadto pragnę zauważyć, że na terenie  osiedla  nieprzerwalnie  trwają prace  inwestycyjne związane z  zabudową mieszkaniową – dostawa materiałów budowlanych  pojazdami o dużych gabarytach powoduje degradacje drogi.
Niemiej jednak sukcesywnie w ramach bieżącego utrzymania dróg  wykonane są prace utrzymaniowe poprawiające przejezdność drogi gminnej  nr 240349W. Z informacji ZGKiM jednostki wykonującej w/w prace wynika, że obecnie droga jest przejezdna.

Z poważaniem Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska