Szanowny Panie Burmistrzu, zwracam się z uprzejmą prośbą o informację kiedy planowana jest budowa wodociagu w Żabiczynie ul. Echa Leśne? Z poważaniem

Renata G.


Odpowiedź: W odpowiedzi na Pani pytanie w sprawie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Żabiczyn ul. Echa Leśne, Burmistrz Nasielska informuję, że budowa sieci wodociągowej planowana jest na drugą połowę 2017r. Dokumentacja projektowa została złożona o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020. Jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji przetargowej celem przeprowadzenia przetargu.

Z poważaniem Bogdan Ruszkowski - Burmistrz Nasielska