Pytanie:
Chciałbym się dowiedzieć dlaczego na oficjalnej stronie gminy Nasielsk jest tylko możliwość zadawania pytań burmistrzowi. Czy taki organ jak rada gminy i poszczególni radni nie mogliby również odpowiadać swoim wyborcom za pośrednictwem tej strony? Proponuję formę do rozważenia: pytanie do burmistrza/ pytanie do burmistrza i rady gminy/pytanie do radnych. Dla informatyka to chyba żaden problem z dostosowaniem witryny.

Robert S.


Odpowiedź: W odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem zakładki „Zadaj pytanie Burmistrzowi” w dniu 24 lipca br. poprzez stronę Nasielsk.pl chciałbym poinformować, iż funkcjonowanie w/w zakładki zrealizowane zostało zgodnie z założeniami „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Nasielsk do 2020 roku”.

Utworzenie dodatkowego formularza „Zadaj pytanie Radnemu” nie stanowi problemów natury technicznej, dlatego też Pana pytanie/propozycję przedstawiłem Radnym Rady Miejskiej w Nasielsku, którzy stwierdzili, iż nie widzą potrzeby utworzenia takiej zakładki. Każdy mieszkaniec, który chciałby skontaktować się z radnym może to zrobić telefonicznie lub też osobiście.

Dodatkowo chciałbym podkreślić, iż na chwilę obecną na stronie Nasielsk.pl w zakładce Samorząd > Samorząd Gminy Nasielsk >  Rada Miejska w Nasielsku (link: https://nasielsk.pl/samorzad/gn/rm) dostępne są adresy email Radnych, którzy wyrazili chęć komunikowania się z mieszkańcami poprzez korespondencję elektroniczną.


Z poważaniem Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska