Dzień dobry

W związku z co raz większymi utrudnieniami w poruszaniu się samochodem po naszym mieście, szczególnie w godzinach porannych, zwracam sie do Pana z propozycjami usprawnienia ruchu pojazdów, może drobnymi, ale uważam istotnymi dla wszystkich mieszkańców.

Przy szkole "Pod fiołkami" na ul. Ogrodowej znajduje się skrzyżowanie z ulicą Jaworową. Jest to skrzyżowanie równorzędne, ruch samochodowy jest spory szczególnie w okolicach godziny 8.00.

Z własnego doświadczenia, a także mojej żony i znajomych, mieszkających na osiedlu domów "Warszawska", wiem, że na skrzyżowaniu tym dochodzi do częstych przypadków wymuszania pierwszeństwa przejazdu.Kierujący poruszający się od tej szkoły ul. Ogrodową w kierunku ul. Warszawskiej, nie ustępują pierwszeństwa przejazdu kierującym wyjeżdżającym z ul. Jaworowej w ul. Ogrodową. Dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Sam w ostatnim okresie byłem świadkiem trzech tego rodzaju sytuacji. Wielu kierujących rano spieszy się, zostawiają dzieci w szkole i pędzą nie respektując przepisów ruchu drogowego.Rozwiązaniem byłoby ustawienie znaków ostrzegawczych informujących o skrzyżowaniu dróg równorzędnych.

Druga sprawa.

Na ulicy Garbarskiej znajduje się duże zwężenie ulicy. Kierowcy jadący tam "gubią się" kto ma pierwszy przejechać w tym miejscu. Ruch w godzinach porannych, w tym miejscu jest bardzo duży.
Rozwiązaniem tego problemu byłoby ustawienie znaków, informujących kto ma pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi.

Z poważaniem
Paweł F.


Odpowiedź: Szanowny Panie, W odpowiedzi na Pana pytanie w sprawie usprawnienia ruchu pojazdów - informuje, że przepisy Prawa o ruchu drogowym nie nakazują oznakowania dróg gruntowych/ nieurządzonych . Skrzyżowanie dróg ul. Ogrodowej i ul. Jaworowej w Nasielsku, jest równorzędne i nic nie zwalnia kierujących pojazdami od przestrzegania przepisów art. 25 ust.1 Prawa o ruchu drogowym t.z. „pierwszeństwo z prawej strony” .

W odniesieniu do ul. Garbarskiej, przewężenie drogi spowodowane jest brakiem możliwości pozyskania terenu pod poszerzenie drogi co za tym idzie nie ma możliwości poszerzenia jezdni na odcinku obustronnych ogrodzeń. Niemniej jednak mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu kierujących pojazdami, po konsultacji z organem zarządzającym ruchem, rozważymy możliwość wprowadzenia dodatkowego oznakowania w tym miejscu.

Z poważaniem Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska