Panie burmistrzu. W ubiegłym tygodniu zwróciłem się z prośbą do radnego z mojego okręgu wyborczego pana Arciszewskiego, aby zainterweniował i usunął płytę chodnikową, przykrywającą dziurawą studzienkę kanalizacyjną na ulicy Rynek. Uszkodziłem w tym miejscu samochód i nie chciałbym, aby pokrzywdzonych było więcej kierowców. Drugą dziurę zobaczyłem na ulicy Warszawskiej, na odcinku niedawno remontowanego chodnika. Zdaję sobie sprawę, że proszę o interwencję naprawy w mieście, a nie na wsi, ale to są drobne sprawy. Czy jest pan jeszcze w stanie naprawić te dwie rzeczy w czasie tej kadencji? W zlokalizowaniu tych nieprawidłowości służę pomocą.

Robert S.


Odpowiedź: W odpowiedzi na Pana Zapytanie z dnia 20.08.2018r. w sprawie nieprawidłowości przy studzienkach kanalizacyjnych na ul. Rynek i ul. Warszawskiej w m. Nasielsk- informuje , że  usterki  zostały usunięte:

  • płyta chodnikowa ze studzienki przy ul. Rynek została usunięta i zastąpiona włazem żeliwnym typu lekkiego,
  • dziura w obrębie studzienki przy ul. Warszawskiej została uzupełniona zagęszczona.

Za wskazanie lokalizacji miejsc dziękuję. Nieprawidłowości wynikły chwilowo i zostały usunięte w ramach bieżącej eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych – za których utrzymanie odpowiedzialny jest Zarząd Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku.

Z poważaniem Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska