Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji kiedy droga prowadząca z Cieksyna do Nowosiółki zostanie pokryta asfaltem. Codziennie pokonuje te dziury i zastanawiam się czy nie jest to już moment aby wystawić na Urząd Gminy w Nasielsku faktury za naprawę Mojego samochodu.
Ja rozumiem ,że w budżecie są inne ważniejsze inwestycje, ale trzeba wziąć pod uwagę, że mamy też taką jedyną drogę która po każdej ulewie jest praktycznie jak ser szwajcarski. Z drugiej strony Proboszcz parafii potrafił wybudować drogę do cmentarza to sądzę, że chyba tak duże miasto jest w stanie zrealizować tak symboliczną inwestycję. Wraz z innymi użytkownikami drogi czekamy na dobre wieści

Pozdrawiam
Marcin Sz.


Odpowiedź:

W odpowiedzi na kolejne Pana pytanie z dnia 06 maja 2021r., w sprawie remontu/ utwardzenia nawierzchnią bitumiczną drogi gminnej nr 240331W, ul. Cmentarna w Cieksynie - informuję , że w chwili obecnej Gmina Nasielsk nie dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

Główną przyczyną uniemożliwiająca realizację tego zadania jest brak środków finansowych .

Rozumiemy Państwa potrzeby w związku z tym mając na względzie poprawę komfortu i warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego dołożę wszelkich starań by zabezpieczyć środki na bieżące utrzymanie tej drogi w budżecie roku 2021, do standardu umożliwiającego bezpieczne korzystanie z tej drogi zarówno dla ruchu kołowego i pieszych .

Z chwilą poprawy kondycji finansowej Gminy rozważona zostanie możliwość kontynuowania remontu tej drogi w latach przyszłych.

Z poważaniem Bogdan Ruszkowski - Burmistrz Nasielska