Witam.
W nawiązaniu do mojego pisma z dnia 13.10.2016 roku i otrzymanej odpowiedzi nr IZP.7010.6.2016 z dnia 08.11.2016 roku proszę o udzielenie informacji, kiedy mieszkańcy ulicy Leśnej w Nasielsku mogą się spodziewać remontu drogi, która w chwili obecnej na pewnych odcinkach jest praktycznie nieprzejezdna. W piśmie, które z upoważnienia Pana podpisała Z-ca Burmistrza Nasielska Pani Katarzyna Świderska zadeklarował Pan, że " mając na względzie poprawę komfortu i warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego dołoży wszelkich starań by prace w zakresie bieżącego utrzymania drogi wykonywane były w terminie, w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie z tej drogi zarówno dla ruchu kołowego i pieszych".
Jeszcze raz serdecznie zapraszam do osobistej przejażdżki ulicą Leśną.

Pozdrawiam
Stanisław Paszkowski


Odpowiedź: W odpowiedzi na Pana pytanie z dnia 13 marca 2017r.-  informuje, że z uwagi na panujące warunki pogodowe, nastąpiło pogorszenie stanu przejezdności dróg gruntowym (w tym ul. Leśnej w Nasielsku) – nie jest to przypadek odosobniony. Na terenie naszego miasta ponad  40 % to drogi/ulice o nawierzchni nieutwardzonej. Z uwagi na panujące warunki gruntowe – nieprzepuszczalny grunt w okresie roztopów i intensywnych opadów deszczu następuje chwilowe pogorszenie przejezdności na tych  drogach. Sukcesywnie w ramach bieżącego utrzymania dróg  wykonywane są prace utrzymaniowe poprawiające przejezdność drogi gminnej  ul. Leśna w Nasielsku.

Z poważaniem Bogdan Ruszkowski - Burmistrza Nasielska