W jakiej perspektywie czasowej można spodziewać się remontu ul. 11 Listopada wraz z instalacją burzową, ułożeniem chodnika i nawierzchnią bitumiczną.


W nawiązaniu do Pana pytania informujemy, że z uwagi na ograniczone możliwości finansowe w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie określić perspektywy czasowej realizacji wskazanych w Pana zapytaniu inwestycji.

 

 

Z poważaniem Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska