Pytanie:

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy planowana przeze mnie działalnośc polegająca na zbieraniu odpadów z grupy 17 (z budów i remontów) oraz na przetwarzaniu również z grupy 17 polegającym na ich kruszeniu, sortowaniu i tworzeniu mieszanek materiałow budowlanych zgodna będzie z przeznaczeniem mojej działki (o nr ew. 114/1 obręb Psucin) w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.


 Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 20.03.2020r. informuję, iż nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Psucin.

 

                                                                             Z poważaniem Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska