Pytanie:

Witam Panie Burmistrzu i chcę zapytać czy zamierzacie Pan i RM w Nasielsku pochylić się, w najbliższym możliwie czasie, nad zmianą w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gm. Nasielsk z uwzgl. terenów z potencjałem rekreacyjnym, obecnie rolniczych umiejscowionych m. in. we wsi Cieksyn na tereny rekreacyjne, zgodnie z Waszym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przestrzn Miasta i Gminy Nasielsk z 2010 r? W czasach kiedy gminy usilnie zabiegają o zwiększenie dochodów pozbawiacie się ich pozyskania zwlekając bądź też nie podejmując decyzji o przekształcaniu terenów rolnych (5lub 6 klasa a więc de facto nieużytki) w tereny np. rekreacyjno-wyp. co generowałoby przychody z podatków. Gmina chętnie się zgodziła na podział geodezyjnydużych działek rolnych na mniejsze 
(ok. 2 tys. m. kw.) ale nie robi kroku następnego tzn ich "nieodrolnia" Moje pytanie: kiedy możemy na to liczyć? 

pozdrawiam Pana serdecznie i liczę na sensowną i rychłą odpowiedź, potencjalny działkowicz obecnie "rolnik" na dwóch tysiącach m. kw. ck


 Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 19.08.2020 r. informuję, że w roku bieżącym nie planuje się zmiany miejscoego plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cieksyn.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       Z poważaniem Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska