Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu, 

piszę do Pana z prośbą o rozważenie aktualizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Cieksyn. Jest to bardzo piękne miejsce z dużym potencjałem na rozwój, ale niestety nieaktualizowany przez lata Miejscowy Plan wstrzymuje część inwestycji, a także zmniejsza wpływy z tytułu podatków.

Na mojej działce nr 59/4 obowiązuje MPZP z 18 czerwca 1998 r. (uchwała Nr XXXVIII/273/98). Bardzo chciałabym zamieszkać na tej działce, a w przyszłości może rozwinąc tam agroturystykę, ale niestety obecny Plan Zagospodarowania Przestrzennego dopuszcza tylko uprawy i ogrodnictwo na ziemi klasy V. Pozostaje mi więc wycinanie rosnących tam zarośli, co także jest przyjemne po tygodniu spędzonym w bloku, przed komputerem, ale nie przestaję marzyć o chociaż małym domku w Cieksynie. Na zmianę tego Planu czeka wielu właścicieli działek. Będę Panu wdzięczna za przychylenie się do mojej prośby. Z poważaniem B.B-K.


 Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 20.04.2021r. informuję,że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cieksyn zostanie zmieniony z chwilą przystąpienia do wykonania opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po podjęciu przez Radę Miejską w Nasielsku uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w miejscowości.

Jednocześnie informuję, że w roku 2021 nie planuje się wykonania zmiany obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w miejscowości w związku z brakiem środków finansowych.

 

                                                                                                                                                     Z poważaniem Andrzej Kordulewski Zastępca Burmistrza Nasielska