Pytanie:

Pani Burmistrzu,

Ponawiam pytanie o planowanym terminie przystąpienia Gminy do zmiany planu miejscowego dla części wsi Cieksyn w obszarze rekreacyjnym Wkry?

Jaki jest powód tak długiej bezczynności w tym względzie skoro już 10 lat temu taki kierunek zapisano w studium zagospodarowania przestrzennego Gminy?

 


 Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 25.11.2020r. informuję, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cieksyn zostanie zmieniony z chwilą przystąpienia do wykonania opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po podjęciu przez Radę Miejską w Nasielsku uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w miejscowości.

Jednocześnie informuję, że w roku 2021 nie planuje się wykonania zmiany obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w miejscowości w związku z brakiem środków finansowych.

 

                                                                                                                                                                Z poważaniem Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska