Witam serdecznie. Bulwersuje mnie sprawa miejsc parkingowych w Nasielsku dla osób niepełnosprawnych. [...] zaparkowania w Nasielsku graniczy z cudem...... Chodzi szczególnie o mniejsce przed Guliwerem...gdzie nie jest ono prawidłowo oznaczone i kierowcy bez uprawnień parkują na tym miejscu. Zgłosiłem to na policji, ale raczej umywaja ręce twierdząc że miejsce jest nie prawidłowo oznaczone...i tu racja.
Wydaje mi się ze Miasto powinno rozwiązywać takie problemy.... Z poważaniem.
Elżbieta D.


Odpowiedź:  W odpowiedzi na Pani pytanie z dnia 8 maja 2017r., w sprawie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na placu parkingowym przy „Guliwerze” , Wyjaśniam, że zgodnie z art. 10 ust. 7 Prawa o ruchu drogowym - wyznaczenie i prawidłowe oznakowanie tych miejsc w strefie ruchu przy obiektach handlowych należy do podmiotu zarządzającego tym terenem, a nie do Urzędu.

Ponadto informuje, że to Wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem miedzy innymi na drogach wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania.

Z poważaniem Bogdan Ruszkowski - Burmistrz Nasielska