Dlaczego w ZOZ-ie na ul. Sportowej jest prowadzona ODPŁATNA opieka dermatologiczna, a nie ma z NFZ-etu

Meczysław R.


Odpowiedź: W odpowiedzi na zadane przez Pana pytanie dotyczące opieki dermatologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nasielsku, pragnę poinformować, iż w przedmiotowej sprawie uzyskałem informacje od ww. jednostki. Na podstawie uzyskanych wyjaśnień informuję, iż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku przy ul. Sportowej nie ma kontraktu NFZ na specjalistyczną opiekę dermatologiczną, ze względu na istnienie w rejonie Powiatu Nowodworskiego takowej poradni (Nowodworskie Centrum Medyczne) oraz braku obsady lekarskiej w wymiarze czasowym wymaganym przez NFZ dla możliwości wystąpienia o kontraktowanie.

Z poważaniem Bogdan Ruszkowski - Burmistrz Nasielska