Pytanie:

Witam Panie Burmistrzu 

pisze do Pana z zapytaniem. W jaki sposób i jak mogę się dowiedzieć kiedy miejscowość Popowo Borowe zostanie uwzględnione w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego? I czy trzeba składać jakieś pisma do tego. Chciałbym dowiedzieć się tego. Ponieważ posaidam w tej miejscowości działkę i chciałbym aby była to nie tylko działka rolna ale też działka rolno-budowlana. Proszę o odpowiedź na emaila lub proszę jeśli jest to możliwe o podanie terminu to chciałbym się spotkać z Panem i porozmawiać na ten temat


 Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 08.01.2021r. informuję, że w roku bieżącym nie planuje się wykonania planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w terenu.

Nadmieniam, iż może Pan złożyć „Wniosek o zmianę przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego”, który zostanie zarejestrowany i rozpatrzony z chwilą przystąpienia do wykonania opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo Borowe, po podjęciu przez Radę Miejską w Nasielsku stosownej uchwały.

Na ewentualne spotkanie z Burmistrzem Nasielska proszę umówić się w sekretariacie w dogodnym dla Pana terminie. 

 

                                                                                                                                                                                                          Z poważaniem Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska