Pytanie:

Ile lamp ulicznych można by zainstalować, gdyby przeznaczyć 24 500 zł, czyli kwotę w wysokości nagrody skarbnika Urzędu? Jak to się ma do sześcioletniej batalii mieszkańców Paulinowa o zainstalowanie jednej latarni?

Józef Z.


 Odpowiedź:

Koszt dobudowy jednego punktu oświetleniowego zależy od wielu czynników, tj. np. czy jest to dobudowa na istniejącej linii oświetleniowej, czy wymaga to opracowania dokumentacji projektowej i budowy nowej linii. Biorąc pod uwagę powyższe można przyjąć, że szacunkowe koszty wykonania dobudowy jednego punktu oświetlenia ulicznego mogą wynosić od około 1000 zł. do kilku tysięcy złotych.                    

 

                                                                                                                                                                                                          Z poważaniem Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska