Dzień dobry, niestety pod numerem 023 6933077 (podanym stronie urzędu gdzie opisane sa dotacje na ekologię) nikt nie odbiera w związku z tym pozwalam sobie zadać pytanie bezpośrednio Panu burmistrzowi.

Czy na chwile obecna są aktywne/dostępne programy w ramach, w których można otrzymać dotację na wymianę pieca w kotłowni/modernizacje kotłowni (wymiana pieca na paliwo stałe na piec na gaz)?


W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 18 lipca 2019 r. uprzejmie informuję, że dofinansowanie na wymianę pieca/modernizację kotłowni można uzyskać w programie priorytetowym „Czyste powietrze”.
Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.
Formą składania wniosku jest wersja elektroniczna poprzez:

  • aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW)
  • użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu
  • użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, przesyła poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW wersję elektroniczną wniosku, drukuje wniosek i wysyła jego wersje papierową wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres WFOŚiGW.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej (formularz do pobrania w siedzibie WFOŚiGW lub jego oddziale
Więcej informacji na stronie: http://www.wfosigw.pl/. Dokumenty dotyczące programu dostępne są na Stronie Głównej WFOŚiGW w zakładce Czyste Powietrze.


Jednocześnie informuję, że od 24 czerwca 2019 r. punkty konsultacyjne Czyste Powietrze czynne są od 7:30 do 15:30.

  1. Warszawa ul. Ogrodowa 5/7, tel. (22) 504 41 42
  2. Ciechanów ul. Mickiewicza 7, (23) 672 14 69
  3. Ostrołęka ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38, tel. (29) 760 03 32
  4. Płock ul. Małachowskiego 8 tel. (24) 231 33 83
  5. Radom ul. 25 Czerwca 68, tel. (48) 368 00 80
  6. Siedlce ul. Aslanowicza 18, tel. (25) 640 43 61

Z poważaniem Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska