Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu.

W imieniu mojej Babci zamieszkałej na ul. Warszawskiej w Nasielsku zwaracam się z ogromną prośbą o wymiane stolarki okiennej (dwa okna) w kuchni, której stan zagraża zdrowiu i życiu podczas jej użytkowania. Drewniane okna mające po 60 lat są w stanie rozpadu. Nieszczelności, które powstały przez lata powodują powstawanie pleśni na ścianach z którą, rok rocznie walczymy. Z powodu bardzo złego stanu okien, wyzwaniem staje sie się ich otworzenie, nie mówiąc już o ich umyciu.

Babcia jest kobietą po 80-tym roku życia, w związku z czym bezpieczeństwo użytkowania wysuwa się na pierwszy plan. Będę niezmiernie wdzięczna za potraktowanie sprawy priorytetowo, pozwolę sobie ponad to nadmienić, że były wysyłane do Państwa dwa pisma w tej sprawie niestety pozostały bez odpowiedzi.


 Odpowiedź:

Szanowna Pani. 

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 20.07.2020 r. informuję, iż sprawa została przekazana do Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. jako zarządcy nieruchomości gminnych celem załatwienia sprawy.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Z poważaniem Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska