Dzień Dobry

Panie Burmistrzu jestem zainteresowany kupnem działki w miejscowości Cieksyn o oznaczeniu 62/12. Działka ta kiedyś była trochę większa i był na niej wyznaczony pas terenu z tz. terenem z zabudową istniejącą do adaptacji. W późniejszym czasie działka została podzielona i w chwili obecnej na działce 62/12 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się część terenu z tz. istniejąca zabudowa, ale na tej działce nie ma żadnego budynku do adaptacji ponieważ został on na drugiej części. Czy w takim układzie mogę zagospodarować część tego terenu zabudowy istniejącej do wybudowania domku letniskowego na zgłoszenie??? Po licznych zapytaniach i osobistej wizycie w wydziale architektury  i budownictwa oraz Wydziale MPZP nie są w stanie odpowiedzieć mi na takie pytanie. Jako że w MPZP nadal jest wyznaczona część terenu może udałoby się ją ponownie zagospodarować. Zwracam się do Pana z prośbą o pomoc w rozwiązaniu wszelakich wątpliwości z tym związanych. Chętnie też mogę umówić się z Panem osobiście na spotkanie.

Pozdrawiam Serdecznie Tadeusz K


Szanowny Panie Tadeuszu,

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 28.11.2019r. informuję, że dla wskazanego terenu obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXXVIII/273/98 z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nasielsk dotycząca zespołu wsi: Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Lelewo, Nowiny, Nowa Wrona, Zaborze w rejonie rzek: Wkry, Naruszewki, Nasielnej.

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) Gmina Nasielsk wydaje wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w których wskazuje przeznaczenie danego terenu wynikające z planu.

Ponadto informuję, iż organem kompetentnym w zakresie pozwoleń na budowę lub zgłoszeń jest Starostwo Powiatowe Filia w Nasielsku Wydział Architektury i Budownictwa.

Na ewentualne spotkanie z Burmistrzem Nasielska proszę umówić się w sekretariacie w dogodnym dla Pana terminie.