Pytanie:
Panie Burmistrzu,
Jakie działania kontrolne/administracyjne Urząd Miejski i Pan osobiście zamierza podjąć w związku z wielokrotnymi przekroczeniami norm jakości powietrza w Nasielsku i na terenie gminy. System Syngeos na dzień 07.11 godz. 19 pokazuje przekroczenia rzędu 600-800% w centrum Nasielska, przy Szkole Podstawowej nr 2. Są to wskazania zagrażające naszemu zdrowiu.


Odpowiedź:

Szanowny Panie uprzejmie informuję, że zainstalowany systemu do monitorowania jakości powietrza ma na celu:

  1. zwiększenie świadomości mieszkańców na temat jakości powietrza, stworzyło możliwość planowania aktywności fizycznej oraz pory dnia przebywania poza domem,
  2. zwiększenie poziomu odpowiedzialności sąsiedzkiej, tak, aby mieszkańcy reagowali jeżeli w okolicy ich miejsca zamieszkania sąsiedzi spalają odpady w paleniskach domowych,
  3. zwiększenie świadomości na temat negatywnych skutków smogu oraz sposobu ochrony przed nim,
  4. zidentyfikowanie źródeł zanieczyszczeń,
  5. zachęcenie mieszkańców do wymiany starych źródeł ogrzewania na nowe ekologiczne,
  6. ograniczenie spalania odpadów w paleniskach domowych.

 

Urząd Miejski jednocześnie prowadzi akcje informacyjne na temat obowiązującej uchwały antysmogowej, o szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych, a także informuje mieszkańców o programie Czyste Powietrze.
Jednocześnie Gmina Nasielsk podjęła kroki do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Celem opracowanego Planu, jako dokumentu strategicznego, jest określenie kierunków rozwoju Gminy Nasielsk, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w obszarach: budynki użyteczności publicznej, budynki mieszkalne i usługowe, przemysł, transport prywatny i komercyjny, oświetlenie, gospodarka przestrzenna, zamówienia publiczne oraz promocja. Przedstawione koncepcje działań wynikają z obranych celów strategicznych i szczegółowych, służących poprawie jakości powietrza na terenie Gminy Nasielsk. PGN jest dokumentem, który powinien ułatwiać pozyskanie środków finansowych na realizację działań służących poprawie jakości powietrza.

 

Z poważaniem Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska