witam, w miejscowości Wiktorowo gm. Nasielsk mieszka pan P. Czy gmina stara się w jakiś sposób pomóc mieszkańcowi, któremu droga dojazdowa do posesji będąca w fatalnym stanie uniemozliwia transport karetką do szpitala. Pan O/ trzy razy w tygodniu jeździ do szpitala .... Droga jest w fatalnym stanie, tworzy się błoto, karetkę nie raz wyciągali strażacy. Istnieje sytuacja zagrożenia życia. Na jaką pomoc w tej sprawie może liczyć mieszkaniec? Droga od posesji do ulicy liczy kilkaset metrów. Rodzina nie ma środków na to, aby ją wykonać z własnego domowego budżetu.

Katarzyna K.


Odpowiedź: W odpowiedzi na Pani pytanie z dnia 27 kwietnia 2017r.- informuje, że z uwagi na panujące warunki pogodowe, nastąpiło pogorszenie stanu przejezdności dróg gruntowym (w tym dojazd do nieruchomości w miejscowości Wiktorowo) – nie jest to przypadek odosobniony. Przedmiotowy odcinek drogi wewnętrznej o długości ~ 150 mb, stanowi grunt prywatny, a nie Gminy Nasielsk. Teren ten nie posiada statusu drogi gminnej, nigdy nie został zaliczony do kategorii dróg gminnych, wobec przepisów ustawy o drogach publicznych, art. 8 ust. 1 drogi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych są drogami wewnętrznymi. Zgodnie z art. 8 ust. 3 utrzymanie dróg wewnętrznych należy do zarządcy terenu lub jego właściciela. Gmina nie ma możliwości ponoszenia nakładów finansowych na teren stanowiący własność prywatną, o czym zainteresowany został poinformowany pismem z dnia 1 marca br.

Z poważaniem Bogdan Ruszkowski - Burmistrz Nasielska