Dzień dobry

Chciałem się dowiedzieć kiedy będzie zapewniona przejezdność na ul. krańcowej w Nasielsku?
Drogą w tej chwili można przejechać jedynie traktorem(chociaż pewnie też już niedługo) a nie każdy z mieszkańców, który porusza się tą drogą posiada traktor.

Grzegorz C.


Odpowiedź: W odpowiedzi na Pana pytanie z dnia 13 marca 2018r.-  informuje, że z uwagi na panujące warunki pogodowe, nastąpiło pogorszenie stanu przejezdności dróg gruntowym  (w tym ul. Krańcowej ) – nie jest to przypadek odosobniony.

Na terenie naszej gminy ponad  40 % to drogi/ulice o nawierzchni nieutwardzonej.  Z uwagi na panujące warunki gruntowe – nieprzepuszczalny grunt w okresie roztopów i intensywnych opadów deszczu następuje chwilowe pogorszenie przejezdności na tych  drogach.

Sukcesywnie w ramach bieżącego utrzymania dróg  wykonane są prace utrzymaniowe poprawiające przejezdność drogi gminnej  nr 240313W relacji Chrcynno-Siennica. Z informacji ZGKiM jednostki wykonującej w/w prace wynika, że obecnie droga jest przejezdna.

 

Z poważaniem Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska