Czy Paulinowo doczeka się drogi na którą tak bardzo czekają mieszkańcy? Czy w gminie poruszany jest temat tej inwestycji?

Przemysław P.


Odpowiedź: W odpowiedzi na Pana pytanie z dnia 12 marca 2018r.-  informuje, że wielokrotnie poruszany był temat przebudowy drogi wewnętrznej w m. Paulinowo dz. nr ew. 82 (na odcinku przez wieś), rozumiemy potrzeby uzasadniające to zamierzenie, ale  na chwilę obecną Gmina nie posiada zabezpieczonych środków finansowych na wykonanie tej inwestycji.

Główną przyczyną uniemożliwiająca realizację tego zadania jest brak środków, z uwagi na ograniczone środki finansowe  w przyszłym budżecie  również nie przewiduje się  realizacji tego zamierzenia jak również nie można określić dokładnego terminu realizacji.

Z poważaniem Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska