Pytanie dotyczy zakończenia drogi lokalnej od drogi krajowej 571 do Jońca poprzez Gadowo i Popielżyn Zawady . Od kilku lat próbuję się dowiedzieć co dalej z wertepami przy Młynie w Gadowie. odcinek ok. 200 m jest gehenną dla okolicznych mieszkańców i turystów. raz w roku jest poprawiana nawierzchnia i za kilka tygodni ponownie są dziury.

Andrzej K.


Odpowiedź: W odpowiedzi na Pana pytanie. Informuje, że na chwilę obecna Gmina Nasielsk nie posiada środków finansowych na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 240330W w miejscowości Dobra Wola  na wskazanym przez Pana odcinku.
Z uwagi na niesprzyjające  warunki pogodowe, nastąpiło pogorszenie stanu przejezdności dróg gruntowym (w tym drogi gminnej  w m. Dobra Wola ) – nie jest to przypadek odosobniony.  Niemiej jednak w ramach bieżącego utrzymania  stan dróg jest na bieżąco monitorowany prze tutejszy Urząd i jednostkę wykonawczą  tj. Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku.
Sukcesywnie według potrzeb   wykonane są  prace utrzymaniowe poprawiające przejezdność gruntowych dróg  gminnych,  z uwagi na  bardzo duże potrzeby czas naprawy  niektórych odcinków dróg jest wydłużony.

Z poważaniem Bogdan Ruszkowski - Burmistrz Nasielska