Witam Panie Burmistrzu,
Chciałbym zadać 2 pytanie odnośnie jakości dróg w naszym mieście, a dokładniej jak może zostać rozwiązany problem dojazdu do posesji przy ulicy Leśnej [...], na chwilę obecną jedyna możliwość dojazdu to posiadanie samochodu terenowego. Drugie pytanie dotyczy również ulicy leśne, ale jej dalszej cześci i ogromnej ilości dołów, nierówności.

Pozdrawiam,
Jakub Gołębiewski


Odpowiedź: Informuje, że z uwagi na panujące warunki pogodowe, nastąpiło pogorszenie stanu przejezdności dróg gruntowym (w tym ul. Leśnej w Nasielsku) – nie jest to przypadek odosobniony. Na terenie naszego miasta ponad  40 % to drogi/ulice o nawierzchni nieutwardzonej.  Z uwagi na panujące warunki gruntowe – nieprzepuszczalny grunt w okresie roztopów i intensywnych opadów deszczu następuje chwilowe pogorszenie przejezdności na tych  drogach.

Sukcesywnie w ramach bieżącego utrzymania dróg  wykonane będą prace utrzymaniowe poprawiające przejezdność drogi gminnej  ul. Leśna w Nasielsku.

Pozdrawiam Bogdan Ruszkowski - Burmistrz Nasielska