Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,

Zwracam się z pytaniem dotyczącym dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla terenów wiejskich przyległych do gminy Nasielsk ale na których nie jest planowane wybudowanie kanalizacji miejskiej. Czy jest planowane uruchomienie dofinansowania z środków gminy, środków unijnych lub z środków wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (lub podobnych) na przedmiotowe zadanie.
Z góry Dziękuje za odpowiedz.

Pozdrawiam
Adrian W.


Odpowiedź:


W odpowiedzi na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że na dzień dzisiejszy, a także w najbliższym czasie nie jest planowane uruchomienie dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu gminy.
Na chwilę obecną nie zostały również ogłoszone nabory na powyższe zadanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Z poważaniem
BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski