Dolina Wkry

Dolina Wkry (miejscowości: Cieksyn, Borkowo, Dobra Wola, Lelewo, Zaborze) to miejsce, które idealnie wpisuje się w trend turystyki weekendowej.

Walory przyrodniczo-krajobrazowe i położenie w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej sprawiły, że tereny te są wykorzystywane przez mieszkańców miast na miejsce spokojnego i aktywnego wypoczynku. Do Doliny Wkry wiodą dobre drogi dojazdowe z Warszawy, Płońska, Ciechanowa, Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Pułtuska. Znajduje się tu Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu. Spędzając czas w tych malowniczych miejscach można wypożyczyć kajaki, rozbić namiot, wynająć kwaterę, połowić ryby czy wybrać się na grzyby do pobliskich lasów.

 

P6155431Cieksyn - Kościół p.w. św. Doroty – jeden z najstarszych kościołów na Mazowszu. Wzniesienie kościoła z tzw. „grupy pułtuskiej” przypisuje się Janowi Baptyście z Wenecji. Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z XV w.

Krzyż upamiętniający powstańców z 1863r. Jest to miejsce upamiętniającego poległego w powstaniu w 1863r. właściciela ziemskiego Wyżykowskiego i jego bezimiennych kolegów.

W Cieksynie znajdują się również pomniki przyrody. Lipa drobnolistna oraz klon pospolity przy kościele. Lipa drobnolistna przy szkole – dawniej był tam park dworski. Pomnikami przyrody są również 3 głazy narzutowe, w tym jeden granitognejs szary oraz jeden głaz z Krzyżem żelaznym.

 

P8230324Borkowo  - Pomnik upamiętniający bitwę nad Wkrą w sierpniu 1920 roku oraz pozostałości mostu, o który toczyły się w 1920 roku walki. Ów potyczka toczyła się z bolszewikami w ramach tzw. „bitwy warszawskiej”. W Borkowie, co roku, zawsze w sobotę po 15 sierpnia odbywa się uroczystość ku pamięci bohaterów wojny polsko-bolszewickiej w związku z rocznicą "Bitwy nad Wkrą".

 

 

P6155483Lelewo   - Zespół dworski stoi tu od ponad 150 lat, jego pierwszy właścicielem był Pan Horn. W rejonie dworku rozpościera się park, a w nim lipa drobnolistna pomnik przyrody i dwa świerki pospolite. W głębi parku brzoza rozłożysta  oraz kamień z 1911 roku. Dalej ciągnie się wąwóz, a w nim koryto rzeki Wkry.  W chwili obecnej zespół dworski jest własnością prywatną.

 

 

 

P6155344 31Dobra Wola – Godnym uwagi jest unikat dawnej epoki, młyn wodny nad brzegiem rzeki Naruszewki. Jest to jeden z wielu młynów które niegdyś pracowały w Gminie Nasielsk. Dziś jest to młyn o napędzie elektrycznym. Są tu nadal warunki by stał się on młynem zabytkowym napędzonym wodą.

 

 

 

 

 wies Zaborze fot K MillerZaborze to piękny krajobraz, nie wielkie wzgórze z ciemniejącymi na nich laskach świerkowych, niżej widać skarpę i brzeg Wkry. Gdzieniegdzie wyrastają dzikie grusze, stare wierzby i samotne topole. Niedaleko, po drugiej stronie drogi prowadzącej do Goławic, leży olbrzymi kamień, który wg opowiadań starszych ludzi wyznaczał linię wzdłuż, które przebiegał front w 1918r. Obecnie kamień wyznacza miejsce cmentarzyska „amfor kulistych” (neolit).