Zielony szlak pieszy prowadzi przez najcenniejsze obszary przyrodnicze i krajobrazowe gminy Nasielsk. Są to malownicze tereny doliny Wkry, kompleksy leśne, obszary źródliskowe ze strumykami, wzgórzami i zagłębiami morenowymi. Trasa szlaku biegnie obok jeziora Zieleń w, licznych stawów (w Miękoszynie, Studziankach i Psucinie) i obszarów podmokłych. Zróżnicowane ekosystemy przyrodnicze (suche na piaskach i wydmach oraz bagienne po starorzeczach, bezodpływowe podmokłe), tereny równinne i faliste są niezwykłą atrakcją dla turystów. Warto

podkreślić, że szlak prowadzi przez krajowy korytarz ekologiczny wzdłuż doliny Wkry. Przecina też kilka szlaków  migracyjnych zwierząt, po których przemieszczają się ich liczne gatunki m.in. łosie, dziki, sarny. Ponadto biegnie w poprzek bezimiennych strug, cieków wodnych, suchych i częściowo wilgotnych dolin, a także przy wąwozachwydmach tarasów nadzalewowych Wkry.

Wartość i różnorodność terenów potwierdzają utworzone Obszary Chronionego Krajobrazu: Nadwkrzański (zachód Gminy) i Nasielsko-Karniewski (wschód Gminy), które znajdują się na trasie szlaku. To tu, wśród szumu drzew i śpiewu ptaków, można poczuć prawdziwą łączność z naturą. Jest to doskonałe miejsce na wsłuchanie się w siebie, odnalezienie wewnętrznego spokoju oraz poprawę kondycji fizycznej i psychicznej. Szlak przechodzi także przy cennym użytku ekologicznym „Psucin” tzw. Bagno Czapskiego, gdzie w okresie wiosennym i letnim można podziwiać piękne łabędzie, żurawie czy kaczki. 50-kilometrowy zielony szlak pieszy to nie tylko malownicze przyrodniczo tereny, ale także liczne zabytkimiejsca związane z historią. To tu można zobaczyć odrestaurowaną basztę w Nasielsku z 1920 r., dawny „Dom nauczyciela” w Nasielsku, kurhan w Cieksynie czy pozostałości po okopach wojennych w Zaborzu i Krogulach z czasów II wojny światowej.

Na potrzeby ruchu turystycznego trasa została doskonale oznakowana – znaki namalowane farbą na infrastrukturze i drzewach oraz wyposażona w 12 drogowskazów. Ponadto postawione zostały tablice z mapami oraz tabliczki informacyjne ze zdjęciami, dzięki którym można bliżej poznać zwiedzany teren.

Projekt został zrealizowany dzięki środkom pozyskanym przez stowarzyszenie Nasielsk Baszta Team z samorządu Województwa Mazowieckiego (20 tyś. zł) i gminy Nasielsk (4 tyś. zł).

 >>>Mapa szlaków<<<

>>>Trasa szlaku<<<

 

 

mapa nasielsk gmina