Dzięki współpracy z PTTK Oddział „MAZOWSZE” został zrealizowany projekt rowerowy "SZLAK 100-LECIA BITWY WARSZAWSKIEJ", którego jednym z elementów było utworzenie czerwonego szlaku rowerowego w formie pętli o długości 46 km. Trasa stanowi swoistą obwodnicę gminy – główny szlak turystyczny Nasielska dla rowerzystów. Pozwoli ona poznać turystom obszar rozległej i bogatej w walory oraz przybliży aspekty historyczne Ziemi Nasielskiej. Dzięki stacjom PKP – Studzianki, Cieksyn i Nasielski – usytuowanym na trasie czarnego szlaku rowerowego, powstał ważny dla turystów węzeł komunikacyjny, umożliwiający przyjazd do gminy Nasielsk z innych części Mazowsza.

Czerwony szlak - poprowadzony jest po najcenniejszych terenach przyrodniczych, różnorodnych ekosystemach i malowniczych krajobrazach gminy Nasielsk. Podróżując wzdłuż pradoliny Wkry i doliny Nasielnej, a także wschodniego korytarza ekologicznego gminy Nasielsk odkryjemy ich urokliwe tereny i walory, szczególnie krajoznawcze. Trasa przebiega przez wiele ciekawych miejsc, obiektów, zabytków, które z pewnością zatrzymają turystę. Zróżnicowany jest także profil i nawierzchnia jej przebiegu. Zachodnia połowa asfaltowa i pagórkowa, natomiast wschodnia płaska, ale urozmaicona szutrowymi odcinkami pośród pól bądź lasów.

Tematem przewodnim szlaku jest Bitwa Warszawska 1920 r. wpisująca się w historyczny rys gminy Nasielsk upamiętniająca walki z 1920 roku tj. „Bitwę nad Wkrą” i „Bitwę o Nasielsk”. Szlak wyznaczony został przez tereny i miejsca (bądź w ich pobliżu) związane z tamtymi wydarzeniami do których zaliczamy m.in. cmentarze (w Nasielsku i Cieksynie), pomnik i stary most w Borkowie, las w Cieksynie, rzeka Wkra oraz murale w Nasielsku.

W ramach projektu trasa została wyposażona w:
- oznakowanie metalowymi tabliczkami (miejscami namalowana) oraz drogowskazami,
- 6 tablic z mapami, zdjęciami i opisami najważniejszych punktów na trasie,
- 40 tabliczek z opisami przy miejscach, obszarach związanych z Bitwą Warszawską 1920 oraz innych ważnych punktach gminy Nasielsk.

Projekt ROWEROWY "SZLAK 100-LECIA BITWY WARSZAWSKIEJ" wraz z aplikacją złożony przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Mazowsze” PTTK Mazowsze otrzymał dofinansowanie w kwocie 100 000 zł w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” – pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”.

Założenia do projektu, wkład merytoryczny, zdjęcia i opisy do aplikacji i tablic przygotowali pracownicy Wydziału Administracji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz Artur Nojbert, autor historycznej strony Dawny Nasielsk. Serdecznie dziękujemy. Za pomysł tego projektu, zaplanowanie trasy oraz pomoc przy realizacji całego przedsięwzięcia dziękujemy regionaliście Łukaszowi Malinowskiemu ze Stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team.

Mamy nadzieję, że czerwony szlak z funkcjonalną możliwością zdobywania miejsc i odznak zachęci do rowerowych wycieczek bądź innych aktywności i odkrywania gminy Nasielsk. W połączeniu z czarnym szlakiem i odnowionym, uatrakcyjnionym pieszym niebieskim stanowi bardzo interesującą turystycznie lokalizację na Mazowszu z rozwiniętym węzłem szlaków.

Więcej zdjęć szlaku pod linkiem - > http://nasielsk.pl/images/czerwony-szlak/

  >>>Mapa szlaków<<<

 

tablica informacyjna szlak www