Informujemy, iż od dnia 9 maja 2019r. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 zostanie wznowiona bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców. Punkt w którym mieszkańcy będą mogli skorzystać z pomocy prawnej będzie znajdował się na parterze budynku Urzędu, obok kasy Banku Spółdzielczego.

 Mieszkańców przyjmował będzie adwokat p. Marcin Kramek, który został wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Ustalony harmonogram wygląda następująco:
- środa 14:00 - 16:00
- czwartek 12:00 - 16:00
- piątek 11:00 -15:00

Wczesniejze zapisy w celu skorzystania z darmowych porad można dokonań telefonicznie pod numerem telefonu: 22765 32 08 od poniedziałku do piątku w godzinach od 

8.30 do 15.00.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane jest w zakresie :

- rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- ubezpieczenia społecznego,
- spraw administracyjnych,
- prawa podatkowego,
- spraw rodzinnych,
- spraw karnych,
- prawo pracy.

Informacja o zasadach: http://bit.ly/npm_2019 i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osobach uprawnionych do ich otrzymania.