Nieodpłatna pomoc prawna

Zapraszamy naszych mieszkańców do korzystania z Punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym mediacji w Urzędzie Miejskim w Nasielsku:

Doradca obywatelski/mediator - poniedziałek 13.00 - 17.00, wtorek, środa 12.00 - 16.00, tel. 733 134 153, e-mail:

Doradca obywatelski/mediator - czwartek 12.00 – 16.00, piątek 11.00 – 15.00 tel. 884 800 253, e-mail:

Więcej informacji: https://www.bip.nowodworski.pl/610,nieodplatna-pomoc-prawna  

lub pod nr tel. 22 765 32 37 lub 664 193 746, e-mail:

Specjalnie przygotowane poradniki, gdzie znaleźć można informacje z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, karnego, prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych: https://www.bip.nowodworski.pl/747,poradniki