Porady prawne w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, odbywają się za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. telefon oraz e-mail, w pełnych godzinach pracy punktu. tel. 786 905 592, e-mail .

 

Informujemy, że pomoc Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2020 roku będzie udzielana zgodnie z poniższym haronogramem:

1) poniedziałek godz. 13.00-17.00

2) wtorek, środa, czwartek godz. 12.00- 16.00

3) piątek godz. 11.00-15.00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na parterze budynku Urzędu, obok kasy Banku Spółdzielczego. Wczesniejze zapisy w celu skorzystania z darmowych porad można dokonań telefonicznie pod numerem telefonu: 22 765 32 37 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.00.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane jest w zakresie :

- rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- ubezpieczenia społecznego,
- spraw administracyjnych,
- prawa podatkowego,
- spraw rodzinnych,
- spraw karnych,
- prawo pracy.

 -Pobierz- Informacje o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku

 -Pobierz- Wykaz punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu nowodworskiego w 2020 r.