pomoc prawna1

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU NOWODWORSKIEGO W ROKU 2022

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora? Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji.


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie


Doradca służy nieodpłatną poradą obywatelską. Zaproponuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji. Będzie wspierał w rozwiązaniu problemu, wskaże przysługujące prawa i spoczywające na obywatelu obowiązki, a w razie potrzeby sporządzi wspólnie z zainteresowanym plan działania i pomoże w jego realizacji.


Nieodpłatna pomoc prawna


Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej przykładowo w sytuacjach sporu z pracodawcą, spółdzielnią lub sąsiadem, reklamacji w sklepie. Udzieli informacji i przygotuje projekt potrzebnego pisma w tych sprawach, które nie toczą się przed sądem. A jeżeli sprawa jest już w sądzie, to napisze projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.


Nieodpłatna mediacja


W przypadku sporu i chęci porozumienia się – istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji. Mediator przeprowadzi mediację pomiędzy stronami nieporozumienia.


Kto może skorzystać z pomocy?

Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złoży takie oświadczenie
w punkcie, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która nie zatrudniła innych osób w ciągu ostatniego roku.
W sytuacji udzielania nieodpłatnej pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu – w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego – beneficjenci nie składają w/w oświadczeń (art. 28a zdanie trzecie ustawy).

 

Usługi realizowane przez powiat nowodworski w czasie obowiązywania stanu epidemii

Pomoc prawna w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, odbywa się za pomocą środków porozumiewania na odległość tj. telefon oraz e-mail, w pełnych godzinach pracy punktu:

• poniedziałek, środa 8.00 - 12.00, piątek 12.00 - 14.00, tel. 601 980 935, 
e-mail:  
• wtorek, czwartek 8.00 - 12.00, piątek 14.00 - 16.00, tel. 504 410 640,
e-mail:  
Pomoc prawna w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Gminy Czosnów, odbywa się za pomocą środków porozumiewania na odległość tj. telefon oraz e-mail, w pełnych godzinach pracy punktu:
• poniedziałek 9.00 - 13.00, wtorek - piątek 8.00 - 12.00, tel. 733 134 189,
e-mail:  
 
Pomoc Prawna w punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Urzędzie Miasta Nasielsk, odbywa się za pomocą środków porozumiewania na odległość tj. telefon oraz e-mail, w pełnych godzinach pracy punktu:
• poniedziałek 13.00 - 17.00, wtorek, środa 12.00 - 16.00, tel. 733 134 153,
e-mail:
• czwartek 12.00 – 16.00, piątek 11.00 – 15.00 tel. 884 800 253, 
e-mail:  
 
Więcej informacji otrzymać można pod adresem e-mail: lub telefonicznie 664 193 746, 22 765 32 37.
 
Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa powiatowej zostały umieszczone specjalnie przygotowane poradniki, gdzie znaleźć można informacje z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, karnego, prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych: https://www.bip.nowodworski.pl/747,poradniki.