W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku niektórych przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), poniżej przedstawiamy informacje na temat udogodnień, z których może skorzystać osoba niesłysząca i mająca trudności w komunikowaniu się, jeśli zamierza udać się do Urzędu Miejskiego w Nasielsku celem załatwienia swojej sprawy.

Osoba uprawniona, tj. niesłysząca i mająca trudności w komunikowaniu się, przy załatwianiu spraw w Urzędzie może korzystać z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli takiej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez zainteresowaną osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy.

Od dnia 1 kwietnia 2012 roku Urząd Miejski w Nasielsku zapewnia wszystkim zainteresowanym osobom uprawnionym - niesłyszącym i mającym trudności w komunikowaniu się - skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego wpisanego do rejestru wojewody przy załatwianiu sprawy w Urzędzie. Usługa świadczona przez tłumacza jest bezpłatna tylko dla osoby uprawnionej, która jest jednocześnie osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) - wtedy koszty wynagrodzenia usług tłumacza ponosić będzie Urząd. Osoby uprawnione niebędące jednocześnie osobami niepełnosprawnymi również mogą skorzystać z usług tłumacza wpisanego do rejestru, ale koszty realizacji świadczenia pokrywają te osoby.

W przypadku chęci skorzystania z pomocy tłumacza osoba uprawniona musi to zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed proponowanym przez siebie terminem, wskazując jednocześnie wybraną metodę komunikowania się (PJM - polski język migowy, SJM - system językowo-migowy, SKOGN - sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Wniosek taki można zgłosić wysyłając e-mail lub faks, co pozwoli na odpowiednie zorganizowanie wizyty w Urzędzie:

 • numer faksu: (23) 69-12-470
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, parter przy wejściu. Godziny otwarcia Urzędu: poniedziałek 8.00 - 18.00 od wtorku do piątku od 8.00 do 16.00.
Zgłoszenia przesłane faksem lub pocztą elektroniczną w dni wolne od pracy lub poza godzinami pracy Urzędu będą rejestrowane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie dostarczenia e-maila lub faksu.

Wzór zgłoszenia dotyczącego skorzystania z usługi pozwalającej na komunikowanie się do pobrania TUTAJ. Możliwe jest również dokonanie zgłoszenia bez użycia wskazanego formularza, z tym, że zgłoszenie obowiązkowo musi zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko zainteresowanej osoby uprawnionej,
 • propozycja terminu spotkania z tłumaczem w Urzędzie,
 • krótki opis przedmiotu sprawy do załatwienia w Urzędzie,
 • adres zwrotny (adres e-mail, numer telefonu, numer faksu), na który będzie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania,
 • data i podpis zainteresowanej osoby uprawnionej.

O miejscu i terminie osobistego spotkania z tłumaczem Urząd poinformuje na adres e-mail, numer faksu lub numer telefonu podany przez osobę zainteresowaną w zgłoszeniu. Termin umówienia spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza.

W przypadku sytuacji nagłej, kiedy nie ma możliwości zapewnienia pomocy tłumacza, wybrani pracownicy Urzędu Miejskiego w Nasielsku udzielą pomocy w rozeznaniu sprawy, z którą osoba niesłysząca i mająca trudności w komunikowaniu się przyjdzie do tut. Urzędu. Z uwagi na ich znajomość języka migowego w stopniu podstawowym, prosimy o wyrozumiałość.

W ramach środków wspierających komunikowanie informujemy, iż dostępne są następujące środki komunikacji:

 • telefon - centrala: (23) 69-33-122,
 • faks: (23) 69-12-470,
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP: http://epuap.gov.pl.

Informacje, stanowiące informację publiczną znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: www.umnasielsk.bip.org.pl.

W menu podmiotowym na stronie BIP po kliknięciu na zakładkę "Komórki organizacyjne Urzędu" otworzy się strona, na której po wybraniu danej komórki organizacyjnej można znaleźć informacje o telefonach kontaktowych do danego wydziału, imię i nazwisko kierownika wydziału oraz zakres zadań realizowanych przez tę komórkę organizacyjną.

W menu przedmiotowym na stronie BIP po kliknięciu na zakładkę "Karty i formularze", wyświetli się strona, na której według komórek organizacyjnych są umieszczone karty informacyjne najważniejszych usług realizowanych przez daną komórkę organizacyjną oraz formularze i wnioski. Karty informacyjne w sposób wyczerpujący informują o sposobie załatwienia sprawy, terminie i dokumentach, jakie należy złożyć do jej rozpatrzenia.

Strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu są dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących (w celu przełączenia należy kliknąć na ikonkę w lewym górnym rogu oznaczającą osobę niepełnosprawną w żółtej ramce).

Bieżące informacje są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku pod adresem: www.nasielsk.pl.

Po wybraniu na stronie głównej "KONTAKT" wyświetli się strona zawierająca nazwy komórek organizacyjnych Urzędu wraz z imionami i nazwiskami kierowników oraz kontaktów telefonicznych do pracowników Urzędu uszeregowany według komórek organizacyjnych.