IMG 1421

Wczoraj, 8 grudnia br. w siedzibie OSP w Cieksynie odbyła się impreza charytatywna na rzecz Państwa Dąbrowskich z Borkowa, którzy w pożarze stracili dużą część swojego dobytku. Pomysłodawcą wydarzenia było KGW Borkowianki.

Od godz. 11.00 remiza strażacka w Cieksynie wypełniała się ludźmi dobrej woli, którzy przyszli wspomóc pogorzelców.  Podczas wydarzenia największym zainteresowaniem cieszyła się licytacja voucherów ufundowanych  przez lokalnych przedsiębiorców. Tego dnia nie zabrakło także loterii fantowej, warsztatów artystycznych dla dzieci, ciepłych posiłków czy przejażdżki wozem strażackim.

Całkowity dochód z imprezy zostanie przekazany na ręce Państwa Dąbrowskich.

Patronat nad imprezą objął Burmistrz Nasielska.

informacja1Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk i Drodzy Goście!

W związku z wydanymi przez Burmistrza Nasielska Zarządzeniami: Nr 154/19 z dnia 29 października 2019 roku oraz Nr 174/19 z dnia 29 listopada 2019 roku, niniejszym przypominamy o zmienionych dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku w grudniu 2019 roku.

logo odpadyZnowu podwyżki za śmieci?

Pod koniec 2017 roku Gmina Nasielsk w wyniku przetargu zawarła 2-letnią umowę z firmą Błysk-Bis Sp. z o. o. na odbiór śmieci. W wyniku stale rosnących cen (prądu, paliwa, składowania odpadów na wysypiskach) w grudniu 2018 roku do umowy musiał zostać zawarty aneks podnoszący kwotę 2-letniej umowy z 4 740 664,32 zł na 5 214 256,68 zł.

Boże Narodzenie to czas na otwarcia się człowieka na Boga i innych ludzi, zwłaszcza słabych, ubogich i odrzuconych. To czas dzielenia się radością i niesienia pomocy osobom potrzebującym wsparcia w kraju i za granicą.Tradycyjnie, jak co roku SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU i SAMORZĄD UCZNIOWSKI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku zorganizował szkolną akcję HEJ PRZYJACIELU! I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM. 

informacja1Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk i Drodzy Goście!

W związku z wydanymi przez Burmistrza Nasielska Zarządzeniami: Nr 154/19 z dnia 29 października 2019 roku oraz Nr 174/19 z dnia 29 listopada 2019 roku, niniejszym przypominamy o zmienionych dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku w grudniu 2019 roku.

 

 

I tak:

  • w dniu 14 grudnia (sobota) Urząd jest czynny w godz. 8.00-15.00 (jako odpracowanie za wolny od pracy dzień 27 grudnia), jednak mogą wystąpić utrudnienia w obsłudze interesantów w godz. 13.00-15.00 w związku z zaplanowanym na ten dzień przeprowadzeniem ćwiczenia z ewakuacji osób z budynku Urzędu,
  • w dniu 24 grudnia (wtorek), tj. w Wigilię, Urząd pracuje w godz. 8.00-14.00,
  • w dniu 27 grudnia (piątek) Urząd jest nieczynny,
  • w dniu 31 grudnia (wtorek), tj. w Sylwestra, Urząd pracuje w godz. 8.00-14.00.

Terminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nasielsku:

zmiloscidoseniorowZapraszamy do obejrzenia filmu dotyczącego wolontariatu i karty seniora w Gminie Nasielsk. Film powstał przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku i został zaprezentowany podczas Gali Wolontariatu, która odbyła się w dniu 3 grudnia br. w Nasielskim Ośrodku Kultury. W filmie przedstawiono wolontariuszy, osoby które korzystają z pomocy wolontariuszy oraz firmy i beneficjentów Nasielskiej Karty Seniora. 

 

 

Informacja , w związku z Ustawą z dnia 16 października 2019r. poz 2248. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw informuję, że "Rodzice, prawni opiekunowie dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, którzy zawarli umowę, o której mowa w art. 32 ust. 6 lub art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzemieniu dotyychczasowym, mogą ją wypowiedzieć w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy."