Podziękowania r 1 1Jest nam niezmiernie miło przyjąć podziękowania od Dyrekcji, nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej im. im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich. Jednocześnie gratulujemy wyjątkowej inicjatywy.

 

IMG 8126Życzenia Bożonarodzeniowe i noworoczne od władz samorządowych Gminy Nasielsk

informacja1Urząd Stanu Cywilnego w Nasielsku zaprasza wszystkie pary małżeńskie, będące stałymi mieszkańcami gminy Nasielsk zainteresowane otrzymaniem medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie o wyrażenie swojej woli poprzez dokonanie zgłoszenia. Powyższe dotyczy par małżeńskich, które będą obchodziły w roku 2020 Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz par małżeńskich, które mają dłuższy staż małżeński i nie zostały odznaczone medalami. Z uwagi na dość długi czas oczekiwania na przyznanie odznaczeń proszę o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń i jednocześnie przypominam, że wręczanie medali następuje w ciągu 6-ciu miesięcy od chwili przyznania ich przez Prezydenta RP.

Informacje o kandydatach należy zgłaszać osobiście do końca grudnia 2019 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego  w Nasielsku, pok. Nr 213.

( Informacja pod numerem tel.: 23-6933112 )

                                                                      Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

                                                                  /-/ Ewa Mikulska

000134Szanowni Państwo,
W załączeniu pismo Pana Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie przystąpienia do opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku oraz rozpoczęcia konsultacji społecznych.

 

IMG 797414 grudnia br. Nasielski Ośrodek Kultury odwiedził krakowski Teatr w Ruchu ze świątecznym spektaklem pt. „Mikołajki - Zapominajki’.  Mali widzowie wspólnie z Elfi oraz Reniferem-Raperem wzięli udział w misji ocalenia Świąt Bożego Narodzenia, próbując przywrócić pamięć Świętemu Mikołajowi. Przedstawienie było pełne humoru, pięknej muzyki a przede wszystkim nauki, że w święta najważniejszą sprawą jest spotkanie z drugim człowiekiem, wzajemna pomoc i miłość.

Po spektaklu każde dziecko dostało upominek wręczony przez samego Świętego Mikołaja.

Wydarzenie było współfinansowane z środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

 

wigilia cieksyn 2019Zapraszamy na spotkanie wigilijne w Cieksynie, które organizuje Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne "Skafander". Szczegóły na plakacie.🎄

W dniu 14 grudnia br. w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku zostały przeprowadzone ćwiczenia ewakuacyjne dla pracowników i interesantów przebywających w obiekcie. Po usłyszeniu alarmu, pracownicy urzędu powiadomili straż pożarną oraz wszystkie osoby przebywające w tym czasie w urzędzie, przystąpili do ewakuacji. Kierownictwo w czasie ćwiczeń objął Burmistrza Nasielska – Bogdan Ruszkowski, który kierował ewakuacją przy pomocy osób wchodzących w skład zespołu ewakuacyjnego.

0001 3       Jest nam niezmiernie miło przyjąć podziękowania od Koła Gospodyń Wiejskich Borkowianki. Jednocześnie gratulujemy wyjątkowej inicjatywy.