iInformujemy, iż w dniu 14 lutego 2020 r. (piątek) w godzinach 7:00 - 16:00 odbędzie się odbiór choinek z zabudowy wielolokalowej. Choinki powinny być wystawione do odbioru przed godziną 7:00.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

informacja1Wyniki otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień.

iInformujemy, że w dniu 11 lutego br. (wtorek) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3 będzie nieczynna.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im 1

Na prośbę Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębinkach publikujemy informację o dniu otwartym placówki.

Szczegóły na plakacie.

IMG 9999W dniu dzisiejszym Zastępca Burmistrza – Pan Waldemar Kordulewski,  Kierownik Wydziału Administracji i Nadzoru – Pan Krzysztof Miller oraz młodszy aspirant Komisariatu Policji w Nasielsku – Pan Radosław Wasilewski odwiedzili dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Pod Fiołkami”. Wszyscy podopieczni placówki otrzymali kamizelki oraz breloki odblaskowe, które zostały przekazane przez Burmistrza Nasielska – Pana Bogdana Ruszkowskiego w ramach akcji „Warto powracać bezpiecznie”.

Przypomnijmy, że w Gminie Nasielsk w/w akcja trwa nieprzerwanie od 2015 roku, a jej głównym celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych na drogach.

W 2020 roku będziemy świętować 30-lecie samorządu terytorialnego. W maju 1990 roku obyły się pierwsze, całkowicie wolne wybory do rad gmin. W związku z tą ważną datą Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski powołał Komitet Honorowy obchodów 30-lecia samorządu terytorialnego Gminy Nasielsk, które zaplanowane zostały na 8 maja br. Celem działań Komitetu jest koordynowanie i wspieranie działań planowanych do realizacji w ramach 30-lecia samorządu terytorialnego Gminy Nasielsk.

komunikat lodowisko 20201Informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 6 lutego 2020 r. od godziny 15:00 można ponownie korzystać z lodowiska! Zapraszamy!

europaNa prośbę Punktu Kontaktowego publikujemy informację o bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie Unii Europejskiej „Europa dla obywateli”. Spotkanie odbędzie się 12 lutego br. w Białymstoku.