Zachęcamy mieszkańców Gminy Nasielsk do przesyłania informacji na temat możliwości przekazywania 1% podatku na osoby i instytucje potrzebujące wsparcia. W tym celu uruchomiliśmy specjalną zakładkę na naszej stronie internetowej – „Przekaż 1%”. Pomóżmy naszym mieszkańcom i naszym organizacjom.Prosimy o przesyłanie informacji na adres e-mail:

W załączeniu publikujemy komunikat Ministrerstwa Finansów w sprawie przesyłanie drogą elektroniczną PIT-11.

i

W styczniu br. został zainaugurowany nowy program dotacyjny Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. Program o budżecie 30 mln euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze EOG) wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich z całej Polski.

Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do zapoznania się programem: http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/aktywni_obywatele

ogłoszenie promocyjneNa prośbę Dyrektor Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym publikujemy informację o naborze uczniów do szkoły.

Szczegóły na plakacie.

straż miejska

W ciągu pierwszych dwóch tygodni 2020 roku Komendant Straży Miejskiej w Nasielsku Cezary Tudek interweniował już dwukrotnie.

ZGKiM zgłosiło wyrzucanie odpadów bytowych przez mieszkańca do kosza miejskiego. Po otrzymaniu zgłoszenia ustalono, kto pozbył się odpadów z gospodarstwa domowego w sposób niezgodny z przepisami. Komendant Tudek odwiedził mieszkańca i w trakcie wizyty pouczył go, że zachowanie takie jest naganne i nie może się powtarzać.

Przeprosiny ŁazarskiNa prośbę Pana Artura Łazarskiego zamieszczamy treść przeprosin.

Burmistrz Nasielska informuje, że Rada Miejska w Nasielsku przystępuje do wyboru 4 ławników do Sądu Rejonowego w Pułtusku do orzekania w Sądzie Rejonowym w Pułtusku w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

informacja1W związku z upływem II kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, zgodnie § 1 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr IX/44/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, serdecznie zapraszamy na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, które odbędzie się 6 lutego 2020r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.