wazna informacjaInformuję, że Zarządzeniem Nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25.06.2020 roku wprowadza się drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 26 czerwca 2020 r., od godz. 00.01, do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 23.59.

Więcej informacji na temat stopni alarmowych pod linkiem: http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/stopnie-alarmowe/858,Stopnie-alarmowe-i-stopnie-alarmowe-crp.html

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej

GrafikaOsoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce. 

Kto może otrzymać pomoc?
• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

GODZINY LICZENIA KART DO GŁOSOWANIA page 001Szanowni Członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych!
Przypominamy o tym, iż w najbliższą sobotę 27 czerwca br. Obwodowe Komisje Wyborcze będą w Urzędzie Miejskim w Nasielsku liczyć karty do głosowania, a następnie odbierać dokumenty i materiały wyborcze na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. Zamieszczamy harmonogram liczenia kart do głosowania.

iNa prośbę Dyrektor Centrum Usług Wspólnych – Pani Hanny Pietrzak - informujemy, że wakacyjny dyżur dla dzieci przedszkolnych w miesiącu lipcu br. będzie pełniło Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach, ul. Kolejowa 65B, tel. 23/6930109 natomiast w miesiącu sierpniu br. Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, ul. Warszawska 39A, tel. 23/3067666.

0001Na prośbę Krajowego Biura Wyborczego zamieszczamy plakat pt. "Głosujmy bezpiecznie" przedstawiający najważniejsze zasady bezpieczeństwa w lokalu wyborczym podczas głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

IMG 1200

Wczoraj o 18:00 spod Urzędu Miejskiego ruszył rajd rowerowy zorganizowany przez Nasielsk Baszta Team. Trasa przebiegała wzdłuż malowniczych terenów naszej gminy znajdujących się na czarnym szlaku rowerowym.  W wydarzeniu wzięli udział: Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski oraz Zastępca Burmistrza Nasielska Waldemar Kordulewski.

Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp z o. o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym przedmiot zamówienia: Adaptacja pomieszczeń użytkowych na pomieszczenia biurowe przy ul. Kilińskiego 1/3 lok.16, 05-190 Nasielsk. Szczegóły zamówienia umieszczone są na stronie internetowej: www.nasielskiebudownictwo.pl.