kalendarz 2020Z przyjemnością informujemy o wydaniu przez Urząd Miejski w Nasielsku kalendarza gminnego na rok 2020. Kalendarz formatu A2 składa się z 6 podwójnych stron oraz okładki. Wykorzystano w nim fotografie przedstawiające krajobraz Gminy Nasielsk. Autorami zdjęć są Michał Brodowski, Krzysztof Miller oraz Jarosław Dylewski. W kalendariach zamieściliśmy m.in. wydarzenia rocznicowe, kulturalne.

Kalendarz można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, w pokoju 107.

Serdecznie zapraszamy!

IMG 4942

Wczoraj, tj. 27 listopada br., odbyło się IV spotkanie partnerstwa międzypowiatowego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego powiatu nowodworskiego i legionowskiego. Celem przyświecającym obu powiatom jest budowanie współpracy międzysektorowej na rzecz poprawy życia mieszkańców poprzez podejmowanie działań aktywizujących społeczeństwo, promowanie i rozwój kształcenia ustawicznego oraz zawodowego, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, zwalczanie bezrobocia.

handsPiersi to symbol kobiecości, macierzyństwa i urody, ale czasem miejsce groźnej choroby. Amazonki to według mitologii greckiej kobiety dzielne i waleczne, które obcinały sobie pierś, aby nie przeszkadzała im w naciąganiu łuku i władaniu włócznią. Współczesne Amazonki to też kobiety dzielne, odważne, walczące o swoje życie, którym dla ratowania życia odjęto pierś.
W dniu 18 listopada 2019 roku z inicjatywy Pani Moniki Nojbert Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku w siedzibie MOPS odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Wsparcia dla Amazonek.

ogłoszenie szkolenie kursNa prośbę LGD Zielone Mosty Narwi publikujemy ogłoszenie dotyczące projektu współpracy „Lokalna Akademia Współpracy”, w ramach którego realizowany będzie kurs na operatora koparki- ładowarki. Szczegóły poniżej.

000111Na prośbę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim informujemy, że w styczniu 2020 roku w Nowym Dworze Mazowieckim rozpocznie swą działalność Środowiskowy Dom Samopomocy!
➡️ Osoby chętne do udziału w zajęciach powinny zgłosić się najpierw do Miejskiego Ośrodka Pomocy w Nasielsku w celu wypełnienia stosownego wniosku.

IMG 6746

Wczoraj, 26 listopada, w gospodarstwie zajmującym się hodowlą bydła mięsnego u Państwa Rasińskich mieliśmy okazję gościć delegację z Nowej Zelandii: Panią Mary Thurston – Ambasador Nowej Zelandii, Pana Mike'a Petersena – Wysłannika Nowej Zelandii ds. Handlu Produktami Rolnymi oraz Panią Mel Poulton, desygnowaną do zastąpienia Pana Petersena na tym stanowisku w nowym roku.

Spotkanie dotyczyło projektu "Zrównoważona wołowina", w ramach którego opracowywane są standardy w zakresie hodowli bydła mięsnego i produkcji wołowiny, dotyczące w szczególności ochrony środowiska, zdrowia i dobrostanu zwierząt, ograniczenia stosowania antybiotyków dla zwierząt, a także zarządzania gospodarstwem hodowlanym i produkcyjnym.

W trakcie wizyty goście dowiedzieli się, jak wygląda nowoczesna produkcja mięsa w Polsce, jakie są różnicę pomiędzy hodowlą polską a nowozelandzką oraz jakie kierunki rozwoju obiera Polska i Unia Europejska w dziedzinie hodowli bydła mięsnego. Podzielili się również informacjami na temat rozwiązań stosowanych w ich ojczyźnie, a także przyjętej tam polityki zrównoważonego rozwoju.

IMG 674723 listopada 2019 roku w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyły się uroczystości nasielskiego Dnia Polskiego Czerwonego Krzyża i Dnia Honorowego Krwiodawcy, nad którymi czuwał Pan Marian Wasierzyński – Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Nowym Dworze Maz.

Z okazji 100-lecia istnienia PCK, Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wręczył pamiątkowe Medale 100-lecia PCK najbardziej zasłużonym mieszkańcom, krwiodawcom, wolontariuszom, w podziękowaniu za ich wieloletnie zaangażowanie w pomoc potrzebującym oraz współtworzenie Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Klubu Honorowych Dawców Krwi. Swoją obecnością zaszczycili m.in. Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Magdalena Biernacka, Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta, Wicestarosta Nowodworski Paweł Calak oraz Członek Zarządu Powiatu Monika Nojbert.

000110Informujemy, że od 14 listopada br. trwa organizowana przez Panią Monikę Nojbert zbiórka prezentów dla dzieci z naszych, nasielskich, najbardziej potrzebujących rodzin. 💝 Dary można przekazać we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy a także w UM Nasielsk i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Elektronowej 3. 🛍🧸Zachęcamy do włączenia się do akcji! 💪🤝