i

Masz swoją ulubioną pamiątkę z dawnych lat? Taką, która budzi Twoje wspomnienia, pod wpływem której odżywają emocje, przychodzi wzruszenie? Teraz masz okazję pokazać ją, opowiedzieć jej historię, przywołać związane z nią wydarzenia. Jeśli skończyłeś/aś 60 lat, ta propozycja jest dla Ciebie.

Muzeum Historii Polski zaprasza do udziału w akcji społecznej „#MojaPamiątka” i podzielenia się swoją historią. Zajrzyjcie do szuflad – poszukajcie fotografii z dzieciństwa, młodości i dorosłego życia, przejrzyjcie zachowane pamiątki, dokumenty – odkryjcie wspomnienia. Wybierzcie jeden przedmiot, dokument, może jedną fotografię czy film i opiszcie nam historie, które się za nimi kryją. Każdy z nas ma swoją opowieść, w której osobista i rodzinna historia spotyka się z historią zbiorową – narodu, państwa czy wspólnoty lokalnej: udział w wojnie, strajku, doświadczenia z trudnościami życia codziennego w okresie PRL. W tle naszego życia nieustannie dzieje się wielka historia. Zapisujemy wspomnienia, utrwalamy ważne chwile na fotografiach, nagrywamy filmy, zachowujemy listy, bilety, przedmioty, by pamiętać o tym, co było dla nas najważniejsze.

urzadSzanowni Państwo!

W dniu 23 czerwca 2020 roku przypada 70. rocznica tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w Popowie Borowym, kiedy to po heroicznej i nierównej walce z żołnierzami i funkcjonariuszami komunistycznego aparatu terroru śmierć ponieśli Niezłomni Żołnierze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z samodzielnego patrolu należącego do oddziału ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”: ppor. Władysław Grudziński ps. „Pilot” – dowódca patrolu, ppor. Kazimierz Chrzanowski ps. „Wilk” i „Ketling”, ppor. Czesław Wilski ps. „Brzoza” i „Zryw” oraz ppor. Hieronim Żbikowski ps. „Gwiazda” i „Twardowski”. Ci Bohaterowie Niezłomni zajmują szczególne miejsce w naszych sercach i naszej pamięci nie tylko z racji idei, o jakie walczyli i za jakie ginęli – wolność i niepodległość Polski, ale też z uwagi na fakt, iż byli oni trwale związani z Nasielską Ziemią.

segregacja

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2020 r. nie ma możliwości prawnych przekazywania odpadów nieposegregowanych. Każdego z nas obowiązuje segregowanie odpadów na frakcje: papier, plastik oraz opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady BIO, popiół z domowych palenisk, odpady wielkogabarytowe w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (odbierane 2x w roku, lub we własnym zakresie przekazywane w PSZOK), odpady poremontowe (w niewielkich ilościach) przekazywane do PSZOK, przy większych remontach i budowlach obowiązuje wynajęcie odpowiedniego kontenera i zutylizowanie odpadów na własny koszt.

Terminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nasielsku

WUP tarcza dla pracodawców

Szanowni Przedsiębiorcy z terenu Gminy Nasielsk!

Przypominamy, iż jeśli chcecie ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w okresie przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy, możecie złożyć wniosek przez stronę praca.gov.pl. Pomoc przysługuje tym pracodawcom, którzy odnotowali spadek obrotów spowodowany epidemią. Szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących możliwości wsparcia udzielają doradcy specjalnie uruchomionej infolinii pod numerem telefonu: (22) 578-45-80, działającej w godz. 8.00-16.00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.Z uwagi na awarię sieci telefonicznej (Orange) połączenia telefoniczne przychodzące do Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz wychodzące z Urzędu są niemożliwe. Przepraszamy za utrudnienia. Awaria została zgłoszona do operatora. Gdy tylko zostanie naprawiona, poinformujemy o tym fakcie oddzielną wiadomością.

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku zainstalował na skwerze przy baszcie piękne donice w kształcie kolejki.

jp2nasielskDziś przypada szczególna data – 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Jego postać trwale zapisała się na kartach polskiej historii. W gminie Nasielsk imieniem św. Jana Pawła II nazwane są skwer, szkoła podstawowa w Dębinkach czy Dom Pomocy Społecznej. Z okazji tej okrągłej rocznicy przypominamy napawający nadzieją i optymizmem cytat:

„Żaden człowiek nie potrafi odebrać wolności drugiemu człowiekowi. Może człowieka upokorzyć, zamknąć do więzienia, do obozów koncentracyjnych. Jak długo człowiek ma świadomość Boga, jak długo Bóg jest z człowiekiem, nie potrafi godności człowiekowi odebrać żaden człowiek i żadna ludzka instytucja.”